අනෙකුත් සුභ පැතුම් | other wishes

Topics

(1/22) > >>

[1] Suba Vesak Mangalyayak Weva !

[2] *** WisH U a Very haPpy WeDDed Life GUra ***

[3] සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

[4] samaya satuta piri naththalak

[5] මංගලම් ජය මංගලම් වේවා ගංජට මංගලම්....

[6] *(((((_____මව්පිය වරුණ ________)))))))

[7] සියලු ලෝක වාසින්ට සුභ නව වසරක් වේවා

[8] සියළු ලෝක වාසින්ට සුභ නත්තලක් වේවා...!!!

[9] happy diwali !

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version