කවි ගැන කතා | poem critics

Topics

(1/4) > >>

[1] ahimi pema

[2] kurutugee

[3] Duka hithena kaviyak

[4] THE BORDERLINE

[5] Me kawiye Niyama aythi Karuwa Kiyanna ??????

[6] මෙන්න ගයාන්ගේ අළුත්ම හදුන්වා දීම..

[7] Menna thawath Kavi Horek!!

[8] කවිය දාර්ශනික විය යුතු නැත. එහෙත් ...................

[9] Biththiye Kurutu Gema

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version