විවෘත සංවාද - open discussions > කතා බහ | general

බස් රථයක් වෙලකට පෙරලේ

(1/1)

nsgalagedara:බස් රථයක් වෙලකට පෙරලේ
ස්ථානය: මල්වතු හිරිපිටිය, මාලිගාතැන්න අතර
දිනය: 2012.07.10
 
          ගම්පහ ,කිරිඳිවැල මාර්ග අංක 205 මාර්ගයේ ධාවනය වු මෙම බස් රථය රියදුරුට පාලනය කර ගත නොහැකිව වේගයෙන් ගොස් වෙලට පෙරලී ඇත.
   මෙම මාර්ගයේ සිදුවූ පළමු අනතුර මෙය නොවන බවත් මෙවැනි අනතුරු සිදුවීමට හේතුව ධාවනයට නුසුදුසු බස් රථ මේ මාර්ගයේ ධාවනය වීමත්, නියමිත වෙලාවට නියමිත වේගයෙන් ගමන් නොකර ගමන ආරම්භයේ සිට හිරිපිටිය වනතෙක් සෙමින් කොට කොටා පැමින එතැන් සිත ඉතා වේගයෙන් ගමන් කිරීම වගේම මෙම මාර්ගය බොහෝ අබලම් තත්වයේ පැවතීමත් මේ මාර් ගය අවු තුන හතරක් තිස්සේ ඉබ්ගමනින් සෑදෙන ඡන්දෙ කාලෙට විතරක් පාරේ වැඩ පටන් ගන්න මාර්ගයක් නිසා වෙනි
        මෙහි ගමන් ගත් තුවාල ලද පාසල් ළමුන් හිරිපිටිය රෝහල වෙත ගෙන යන ලදි
    මේ අඩුපාඩු ඉක්මනින් සැකසුවේ නැතිවුවහොත් මෙයට වඩා ලොකු අනතුරක් සිදුවීමට ඉඩ ඇත

Navigation

[0] Message Index

Go to full version