අන්තර්ජාලය හා සබැඳි සියල්ල - internet related > වෙබ් අඩවි පිළිබඳ සටහන් | website and homepage references

ජනප්‍රිය ලිපි ලියන හැටි ඉගෙන ගන්න

(1/1)

srijayasampath:
හැමෝම කැමතියිනේ ඉoග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හැබැයි මගේ වෙබ් එක නම් ඉoග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවට වඩා වැඩි යමක් තියන එකක්. මේ සයිට් එකන් ඔයාලට පුලුවන් ඉoග්‍රීසි ලිපි කොපි කර ගන්න මේවා මගේම අනන්‍යතාවයක් තියන ලිපි. මගේ ලිපි (sample letters)ගෙඩක් දෙනෙක් කොපි කර ගන්නවා. ඒ එවා හොද නිසා වෙන්න ඇති ඔයාලටත් ආරාධනා කරනවා මේක නරඹලා ජීවිතය පහසු කර ගන්න කියලා

මම ජනප්‍රිය ලිපි ටිකක් ලින්ක් විදියට දාන්නම් බලන්නකෝ හොදද කියලා
ඉල්ලා අස් වීමේ ලිපිය -   http://goo.gl/NBhhk   http://faceact.blogspot.com/2012/02/sample-resignation-letter.html

Salary confirmation letter -   http://faceact.blogspot.com/2012/01/how-to-write-salary-confirmation-letter.html

රෙසලූෂන් එකක් ලියන්නේ කොහොමද?? -        http://faceact.blogspot.com/2012/02/draft-resolution-how-to-write.html

තවත් ජනප්‍රිය ලිපි     -   http://goo.gl/r0V7J   http://goo.gl/oxIP2   http://goo.gl/tFCUC

ගොඩවෙන්න    - http://draftletters.blogspot.comNavigation

[0] Message Index

Go to full version