ආදර මාවත - lovers' lane > ආදරෙන් මං... | i am in love

dina potha

(1/1)

anangaya:
kawadawath amathaka wennathi
amathaka karath mathak wennathi
dawsaka katath epa wenne nathi
epa unath wissikkaranna bari
athithayata semma u oba
eka pelata  aduwakka nathiwa dina ganana hariyatama
hamadath ekawagema paya ganna hariyatama
obe rahas pitu athara
theli tuden siththam kala oba,
hadunna ma

kauda  ?

Navigation

[0] Message Index

Go to full version