සොඳුරු නිර්මාණකරුවන්ගේ සන්හිඳ - creative writers lounge > නිර්මාණික | creative writers lounge

--- Sithuvilla ----

(1/1)

J k:

Sd_Dw:
wOw lassanaieth ei me sharukatha wela thiyenne :roll: :roll: eyata mokada me wenne ??

J k:

sithari:
aheki nam ewasanna
hema dema jeewithe
yanna heki we obata
obe dinuma lan wethe.......

budu dahama sattakai
eya musawak nowe
dahama ata lo eyai
noselenna malliye.....[/i][/b]

Navigation

[0] Message Index

Go to full version