සොඳුරු නිර්මාණකරුවන්ගේ සන්හිඳ - creative writers lounge > නිර්මාණික | creative writers lounge

Wesak Sithiwili ,,,,,,,,,,,

(1/2) > >>

Cleo.:

Nalinc:
Oyata subama suba wesangak wewa...!

 :) :) :) :) :) :) :) :)

anishaa:
preethi wesak akkee .... ane lankawe hitianm dansal yanna thibba aparadee  :x

manju:
apith ennada lankavata Dansal Vadinna...

anishaa:
eka thmai manju ammli apita ewa miss wenwa nedaa :(

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version