ආදර මාවත - lovers' lane > එපා මට ඔබ සිය දහස් වර.. | i hate you

~Obe Kawiya~

(1/3) > >>

Tiny:
kurutu geewemi
bohoo kawi
ee athara obee kawa
palamuwenna wiya
awasanawata
nokiyawannemi yalith
obee kawi
dedikaraganimi mama
magee hitha
sadahatama

OOJA:
kaviya nuba...thun this payak nidi wara wehesee...sith degidiyawen...thawama noliuu...kaviya oba...kaviya oba...

[email protected]:

Tiny:
sitha numba chanchala
deka netha min pera
dutuwita ee sitha
kumak sitei mata

anangaya:

--- Quote from: Tiny on June 10, 2006, 11:26:05 AM ---oba kurutu ge noyek kavi
     miminuwemi mage hadin

mama leewa mul kaviya
  obata piduwemi hadawathinma

kimada ma kala warada
   nokiya innata min mathuwa oba

sithuwe naha eya obawa ridawannata
ese uwanam sodura
noliyami kavi kisidinaka min mathu 

--- End quote ---

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version