ආදර මාවත - lovers' lane > අහිමි වී ඔබ... | i miss you

WEN WEEMAK NOWE

(1/86) > >>

sithari:
Idin man ya yuthui
Mage lokaya bala
Hitha wunath rendennata
Oba asala nidahase
Lokaya genewi ma wethata
Noyek dos........
Jeewithe sari karana
Bada wiyataha nithi rakina
Mage hitha san sindana
Kem bimata nikma yami
Eda lebena esille
Oba dakinu pinisa emi.....
Mage sihina kumarune.......[/b]

Kelum:
Bala hindimi oba ena peramaga...
Nethu dalwa pera dineka lesa....
Kauru kese kiwath sanasanu pinisa masitha
Oba noena bawa danimi ma sadahatama.... :( :(

sithari:
Danim mama eya
Thewunemi boho lesa
Sitiyeda oba maga bala
Enathura ma......
Ath noharinna ma wetha bendi pema
Uwath kotharam badaka
Sattakai mama emi
Lokaya kumak kiyuwath
Piliganna ma edina
Ma obe ahinsakawiya wilasa...[/b]

Kelum:
Ahasa sanda tharu
Mitin gena esuwothin
Kauda honda wediyenma.....
Eththatama sinaha ei...kandulu ei....
Oba hondai mata..., Oba wati mata....
Kalpa gananakata.....

sithari:
Noilwami sanda tharu oben
Aadaraya pamanakiya mata ewesi
Ahas kusa tharam loku
Tharu tharam ganinu beri
Oben lebena senehasa tharam
Netha watinu mata kisi deyak......

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version