Author Topic: WEN WEEMAK NOWE  (Read 143442 times)

0 Members and 5 Guests are viewing this topic.

Offline sithari

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 783
 • Gender: Female
 • Forgive and Forget
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #220 on: November 10, 2006, 08:56:57 PM »
Advertisement
wejeis ke; ug
Tfns fmu
ug wejeis
ud m;k iekiqu
hkak bv fokak ug
uf. mqxps f,dalhg kslauS
4give & 4get

Offline dishan007

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 141
 • Gender: Male
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #221 on: November 10, 2006, 09:37:51 PM »
ap eKv m kl
A @l`kyt
a#q aq @M
wym y m[email protected]
[email protected] @q`w @gn
a`[email protected] r#
ob smg yNnt
p# p#M
n#w wvm @b`>
Innovate or Die

Offline sithari

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 783
 • Gender: Female
 • Forgive and Forget
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #222 on: November 10, 2006, 09:48:04 PM »
mqreoq ;kslu ug wf.hs
Tn uf.a ;j fkdjk yskaod
;j;a ug kus nE yvkakg
Tn fk,kq ners u,la yskaod
4give & 4get

Offline dishan007

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 141
 • Gender: Male
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #223 on: November 11, 2006, 02:27:28 AM »
q#n` hqt [email protected]
rSv a# [email protected] @[email protected]
hq vr n`
@n`q#n` @[email protected]@nK @S
m` a` mg v#r y#
obt q#n`q m@y
n#w m` aw vrq
sWwNm m` [email protected]
@s`r# hqt a`qry [email protected]]
Innovate or Die

Offline dishan007

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 141
 • Gender: Male
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #224 on: November 11, 2006, 12:52:15 PM »
Obatai me
Innovate or Die

Offline sithari

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 783
 • Gender: Female
 • Forgive and Forget
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #225 on: November 11, 2006, 07:01:15 PM »
wjeis uq;a ug hkag
kej; fuys fkdtkakg
uf. fomd .,afj,d
is;;a we; iie,s,d
uu l=ula lrkako
wdofrhs kus kqUg
lshkq uek fojshfka
Tyq kuska usfhkako------ :(
4give & 4get

Offline dishan007

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 141
 • Gender: Male
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #226 on: November 11, 2006, 07:54:36 PM »
ob a#W
n#vw m` hqt
qr` gNn b#
stK q#@nnv`
@k`@h`m yNnq
@my a`[email protected] wrm
@vN @vNn b#
@qp` gL @vnv`
y#@qNnq @wnv`
enW a`qry
ap vW krnv`
Innovate or Die

Offline sithari

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 783
 • Gender: Female
 • Forgive and Forget
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #227 on: November 11, 2006, 08:16:16 PM »
uu wdmyq yerS wejs;a
ugu fkdyel woykakg
Tn Wkafka ud yo ;=,
ug oekqfka ta js,ig
urKh iqkaor iem;ls
Tn ke;s yo ojkd nsu
b;ska fkdhka ud ;kslr
u;= iifr;a fus js,ig------ 8)
4give & 4get

Offline dishan007

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 141
 • Gender: Male
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #228 on: November 11, 2006, 09:19:08 PM »
a`[email protected] b# q` ptN
mm uNn` [email protected] hq l
obtW @n`q#m
@qw#nk unW ap
eK hqK y
a`[email protected] b#........
ob hq qvn`
K k [email protected] krN
eNnM m` @[email protected]@S
m [email protected]W ob smg
« Last Edit: November 11, 2006, 09:20:46 PM by dishan007 »
Innovate or Die

Offline sithari

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 783
 • Gender: Female
 • Forgive and Forget
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #229 on: November 11, 2006, 09:41:46 PM »
lshka ug
flosko
wm is;a fuf,iska ne|qfka
ugu fkdf;afrhs
ud j,au;a fjhs
flf,il ud Tn
oeyefka fj,qfka------
4give & 4get

Offline dishan007

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 141
 • Gender: Male
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #230 on: November 11, 2006, 10:37:32 PM »
@n` @v [email protected] r#v
@n`a#@v [email protected] h'
@n` @v ob p#ɪ ah`
h#n g hq
a`qry [email protected] E @s`r# hqt
@N obt
@n`@[email protected] m@Y......
@[email protected] q kl`q
oy @s`r# hq m` @vw
"a`qr b#m ey
« Last Edit: November 11, 2006, 10:48:45 PM by dishan007 »
Innovate or Die

Offline sithari

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 783
 • Gender: Female
 • Forgive and Forget
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #231 on: November 12, 2006, 09:20:45 AM »
uu
w;ruxj isgsfhus
uyd l;rla ueo
Tn
ud oqgq
flus nsu jsh
uu
oqlska ;ejqkq jsg
Tn ud wiajid,Q
uyd bkacd,slhd h
4give & 4get

Offline dishan007

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 141
 • Gender: Male
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #232 on: November 12, 2006, 11:56:49 AM »
[email protected] [email protected] l#M gNn
m` p# p#mN.....
bl` @y
q$s @h`v`@gn
ob qn
a`qry @q`N
v#l> gNnt
Innovate or Die

Offline sithari

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 783
 • Gender: Female
 • Forgive and Forget
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #233 on: November 12, 2006, 12:58:53 PM »
uu fldau ne|qfkuso
is;d.kakg fkdfya
iqrkd isyskhl
mdfjkd fia oefka-------
4give & 4get

Offline dishan007

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 141
 • Gender: Male
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #234 on: November 12, 2006, 01:13:59 PM »
rAgn` ob
[email protected] hq avkl
a`qry @k`wrM
Nqrq.........
aq mt q#@N
kvq`tW v#y......
Innovate or Die

Offline sithari

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 783
 • Gender: Female
 • Forgive and Forget
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #235 on: November 12, 2006, 03:02:50 PM »
bfvdarhg miq jg uy jreid
fof.dv ;,d . b;sfrjd
,enqkq Tf wdorh ksid wo
ud yo i;=ka bmsf,kakd--------
« Last Edit: November 12, 2006, 03:05:50 PM by sithari »
4give & 4get

Offline dishan007

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 141
 • Gender: Male
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #236 on: November 12, 2006, 07:44:40 PM »
l q$s A krN
@[email protected]`L nh`@vN rvNn
[email protected] n K n# krNn
h#n` nM @[email protected] [email protected]
ey m` lq upm st
@M [email protected]
Innovate or Die

Offline sithari

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 783
 • Gender: Female
 • Forgive and Forget
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #237 on: November 12, 2006, 09:23:51 PM »
ljr wyig
mEhQ mqr y| f,i
tl l,d Tn
uf. is;a wyiu
fkdhka lsisu osk
h<s ud ;kslr
ys|skak wi,ska
fhk ;=rd uu-------
« Last Edit: November 12, 2006, 09:27:44 PM by sithari »
4give & 4get

Offline dishan007

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 141
 • Gender: Male
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #238 on: November 12, 2006, 11:42:35 PM »
a`[email protected] m` lN y`n
[email protected] rw @gn @pM bS @q`dNn
q#s @qs bl` a`[email protected] yNn
bl` uNn` @pr#mN rz
q#N m` @vl`@gn
[email protected] n$ yNn m kvq`vW
Innovate or Die

Offline sithari

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 783
 • Gender: Female
 • Forgive and Forget
Re: WEN WEEMAK NOWE
« Reply #239 on: November 12, 2006, 11:48:49 PM »
yoj; rsojk oqlla fkdfoa k
uf.a l|q, , iskd fkdfjhs k
isysfkka j;a ug oqlla fkdfohsk
iod Tf , fmka fjf,kak
4give & 4get