විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > පරිගණක ක්‍රීඩා | computer gaming

"Patalewilla" The 100% Sinhala Gaming Experience,,!

(1/1)

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:
Hi All,

Try This "Patalewilla" Sinhala Game..
It's Easy.... No Need To Install On Your Computer..

Please Visit & Download...
http://www.downloads.sinhalaya.com/Pages/Patalawilla.htm


 ::) Another Innovation From SINHALAYA Web Crew...


-WeBBy

NilNethu:
ela ela i'll try machan  :D

[email protected]:
GEMA ela ah...Thawa ekak one

Romeo_must_die:
 :P adeeeeee meka ela paharak ne webby aiya, bohoma sthuthi, patta gemak aah!!  :P

Navigation

[0] Message Index

Go to full version