Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 418124 times)

0 Members and 6 Guests are viewing this topic.

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #40 on: November 15, 2007, 12:12:57 AM »
Advertisement
@t`mQy` [email protected]\ mQkQy` g#n lQyvW
sRtr\ X`j\ cwO [email protected]\ kvQ pQylW
nUv`, ek\s\ srqm| krmQn\ vQhQU
kw` @qkk\ kvQ krmQn\ ynv`lE

:D

Offline zooters

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 150
 • Gender: Male
  • =|||Sithuwili Bindak|||=
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #41 on: November 15, 2007, 12:14:04 AM »
klvQt a`qry @n`l#@bn hqvwt
[email protected]`m @vnv`@n ey vlknE b#rQy
snsgn~n hQw kvQ pq b#[ @s`[y
[email protected]~ [email protected] ekm m`Uvq mQwOr


nishii


      a`qr klw~ @n`l#@bn wqgl~   hQwk
      sk~k vEnw~ a#@Nnv` hQl~ kr   vQst
      wnWvQ hQtn~ [email protected]    pqv#l~   qEkt
      obkW ayEr# nQv#rqQ    s#[email protected]  mns

-sRtr\s~.
------ :D -------
« Last Edit: November 15, 2007, 12:28:38 AM by zooters »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?10296" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #42 on: November 15, 2007, 12:26:03 AM »
@t`mQy` [email protected]\ mQkQy` g#n lQyvW
sRtr\ X`j\ cwO [email protected]\ kvQ pQylW
nUv`, ek\s\ srqm| krmQn\ vQhQU
kw` @qkk\ kvQ krmQn\ ynv`lE

:D


kvEr#n\ kOmk\ g#n rcny     [email protected]|vw\
m#k\k` wmyQ [email protected]\ [email protected]       kvqw\
@t`mQy`, mQkW,ir, h[, ml\ g#n  @gwOvw\
hQw a#w\@w\ oy k`@gw\ @vn     @k`@hvw\
:P  :P

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #43 on: November 15, 2007, 12:28:58 AM »
rjkm| kLw\ kL km|   pl @qnv`
npErk\ [email protected]`w\ ey psEps   eLvnv`
@k`wrm| h#AgOvw\ k#s\sw\   eLQ @vnv`
kpEkm| mm [email protected]`w\ qvsk    hrQynv`
:D


mt kpEkm| @m`tq a#d|mQn\ ek\s\   ak\@k\
en @p`t @h`[q nrkq mm n#h# q#k\@k\
a`@v`w\ nUv` [email protected] @gqrt    ar#m#k\@k
pl @n`kQy` pl` @qn\nm|       aprFk\@k\


Bo
aparakke = lankaawe gamaka namaki

Offline nishii

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 41
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #44 on: November 15, 2007, 12:35:41 AM »      a`qr klw~ @n`l#@bn wqgl~   hQwk
      sk~k vEnw~ a#@Nnv` hQl~kr    sQr#r
      wnWvQ hQtn~ [email protected]    pqv#l~    qEkt
      obkW ayEr# nQv#rqQ    s#[email protected]  mns

-sRtr\s~.
------ :D -------

[/quote]

qnW nm| sb[ @m| gOn qm| @l`[email protected]~
vQ[QnE ep` sQw p`rn qEk~ @s`[email protected]~
pwmQ lbn~nt wv [email protected]~ s[@s~
ekU krn~nt [email protected]~ mEU @l`[email protected]~


nishii

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #45 on: November 15, 2007, 12:36:53 AM »
@prmg lkONE n#wOvyQ v#s\sw\ h#[email protected]\
wOn\ wQs\ p#ym nQqQ vrlyQ elQ @vn\@n\
ir hq wr#w\ n#w wnQyt nvwQn\@n\
kvQ sQwQvQlQ n#wQy sQw @g`lE vW a#w\@w\

------ :?---------

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #46 on: November 15, 2007, 12:41:31 AM »


kvEr#n\ kOmk\ g#n rcny     [email protected]|vw\
m#k\k` wmyQ [email protected]\ [email protected]       kvqw\
@t`mQy`, mQkW,ir, h[, ml\ g#n  @gwOvw\
hQw a#w\@w\ oy k`@gw\ @vn     @k`@hvw\
:P  :P

nQm|[email protected] s#m @gwS e \ kvQ @kwrm| apRr#q
h#d kr kr v#d qm qm amQNR mnrm| pq
[email protected] s#m sQw~ @vnwk a#wQ bv ob p#vsEvq
a#d|mQn~ [email protected]~ qn~n$ apQ [email protected] sQw @k`hQq..?

         ------- :D-----


ShyaJ

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #47 on: November 15, 2007, 12:57:10 AM »
@prmg lkONE n#wOvyQ v#s\sw\ h#[email protected]\
wOn\ wQs\ p#ym nQqQ vrlyQ elQ @vn\@n\
ir hq wr#w\ n#w wnQyt nvwQn\@n\
kvQ sQwQvQlQ n#wQy sQw @g`lE vW a#w\@w\

------ :?---------

@prmg lkOnR n#h# @n`v# oy @pmQ      v#[email protected]~
@wmRNm [email protected]`m hQw @ld @vnvlR        [email protected]~
hQw [email protected]~ @wmRnm @h`[h#tQ          [email protected]~
kvQ sQwQvQlQ n#@gyQ hQw wOl in~           [email protected]~


-------------------------------
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline nishii

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 41
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #48 on: November 15, 2007, 12:58:24 AM »


kvEr#n\ kOmk\ g#n rcny     [email protected]|vw\
m#k\k` wmyQ [email protected]\ [email protected]       kvqw\
@t`mQy`, mQkW,ir, h[, ml\ g#n  @gwOvw\
hQw a#w\@w\ oy k`@gw\ @vn     @k`@hvw\
:P  :P

nQm|[email protected] s#m @gwS e \ kvQ @kwrm| apRr#q
h#d kr kr v#d qm qm amQNR mnrm| pq
[email protected] s#m sQw~ @vnwk a#wQ bv ob p#vsEvq
a#d|mQn~ [email protected]~ qn~n$ apQ [email protected] sQw @k`hQq..?

         ------- :D-----


ShyaJ

nQm|ny h#rq` yn~nq hQw @k`@hvw~
@[email protected] kvQ sQwOm| ml~ vQsQ kr @vnwk~
asmQ n#vw X`j~ vQmsR e~ p#nyw~
a#d|mQn~ [email protected] @qmE q#n~ @h`[ pQLQwOrk~
:) :) :)
« Last Edit: November 15, 2007, 01:09:58 AM by nishii »

Offline zooters

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 150
 • Gender: Male
  • =|||Sithuwili Bindak|||=
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #49 on: November 15, 2007, 01:08:54 AM »
kvEr#n~ @[email protected] [email protected] oy sQw             [email protected]|vw~
ob kQyn vQls rFvtQlQ bs~               @[email protected]|vw~
[email protected]~ obt hQmQ nQs` sQwk~ sw~             gONvw~
[email protected] wnQkm mknv` sq` kvQw~ nQm|[email protected] apQ s#mw~


        ------- :D------
ShyaJ


      rQqEmn~  k#py sw~ sQw~ ht hQmQvWl`
      rFvtQlQ hQmQy  sw ht qEk phq`l`
      sQwQvQlQ rFsy wnQ vEn vQt hmEvWl`
      nQm|ny nQvyQ em sQw~ s#m sns`l`

-sRtr\s~.

------- :D------   
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?10296" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #50 on: November 15, 2007, 01:09:31 AM »
@prmg lkONE n#wOvyQ v#s\sw\ h#[email protected]\
wOn\ wQs\ p#ym nQqQ vrlyQ elQ @vn\@n\
ir hq wr#w\ n#w wnQyt nvwQn\@n\
kvQ sQwQvQlQ n#wQy sQw @g`lE vW a#w\@w\

------ :?---------

@prmg lkOnR n#h# @n`v# oy @pmQ      v#[email protected]~
@wmRNm [email protected]`m hQw @ld @vnvlR        [email protected]~
hQw [email protected]~ @wmRnm @h`[h#tQ          [email protected]~
kvQ sQwQvQlQ n#@gyQ hQw wOl in~           [email protected]~


-------------------------------

v#hQ br lkONE @n`qkQn @nw\ h`   nlEv`
wOn\ wQs\ p#ym hQw hQw wv   [email protected]`
@[email protected]`w\ [email protected]`m nQqQ vrmQn\ @m|   @qn\n`
sQhQ kl\pn`vw\ tQk tQk   [email protected]`
:D
« Last Edit: November 15, 2007, 01:11:37 AM by Admin X »

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #51 on: November 15, 2007, 01:21:02 AM »


kvEr#n\ kOmk\ g#n rcny     [email protected]|vw\
m#k\k` wmyQ [email protected]\ [email protected]       kvqw\
@t`mQy`, mQkW,ir, h[, ml\ g#n  @gwOvw\
hQw a#w\@w\ oy k`@gw\ @vn     @k`@hvw\
:P  :P

nQm|[email protected] s#m @gwS e \ kvQ @kwrm| apRr#q
h#d kr kr v#d qm qm amQNR mnrm| pq
[email protected] s#m sQw~ @vnwk a#wQ bv ob p#vsEvq
a#d|mQn~ [email protected]~ qn~n$ apQ [email protected] sQw @k`hQq..?

         ------- :D-----


ShyaJ

nQm|ny h#rq` yn~nq hQw @k`@hvw~
@[email protected] kvQ sQwOm| ml~ vQsQ kr @vnwk~
asmQ n#vw X`j~ vQmsR e~ p#nyw~
a#d|mQn~ [email protected] @qmE q#n~ @h`[ pQLQwOrk~
:) :) :)

pQn\bryQ hrQ vQX`lyQ
pn\[email protected]\ q` g#b [email protected]
[email protected]\ [email protected] @[email protected]\ @n`qEvyQ
hQw [email protected]\ @wr#vn LMyQ
:wink:

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #52 on: November 15, 2007, 01:23:22 AM »
a#d|mQn~ nQs` oy`t q#n~ v#d v#dQq
@nw LM nQqQ n#wQvm a#s pQyvWq
hQw LM wnQ rkQnt kvEr#w~ a#q~q
[email protected]~ [email protected] p#nyt pQlQwOr# n#q~q..?


               ------- :D------

ShyaJ

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #53 on: November 15, 2007, 01:30:00 AM »

mt kpEkm| @m`tq a#d|mQn\ ek\s\   ak\@k\
en @p`t @h`[q nrkq mm n#h# q#k\@k\
a`@v`w\ nUv` [email protected] @gqrt    ar#m#k\@k
pl @n`kQy` pl` @qn\nm|       aprFk\@k\


Bo
aparakke = lankaawe gamaka namaki


uqyt qv`lt hvst h#m            [email protected]~
p`n` vQt sQnh nQl~ @[email protected]~       g#[email protected]~
pl kW pl` @n`v sQ-pl` gnR         [email protected]~
@g`d @vq h`[email protected]~ @qyQnmQ emQ      [email protected]~


 ------------------ ---------------
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #54 on: November 15, 2007, 01:31:21 AM »
Mama ithin parakku wenawa nowa me paththata enna, sorry mewa kalin dutu ewata liyapuwa :D


a`vt      @t`mQy p#[email protected] rs~wQw~    ek~k
e~vt      [email protected] nAgQw~ mA          ek~k
oQvt      a`@v`wQn~ wv wv m`        ek~k
nAgQt    kQy`l` pn~nnv`             hk~k


nAgQt kQyl` qw\ glvn\nt         hk\@k\
kt m#w @q`dn nUv`@g\ kvQ       q#k\@k\
rs\wQy` ek\k ghgw\ [email protected]       hk\@k\
qw\ @qk wOnk\ adE bv @n`v# apQ  q#k\@k\

Offline zooters

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 150
 • Gender: Male
  • =|||Sithuwili Bindak|||=
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #55 on: November 15, 2007, 01:34:51 AM »
qnW nm| sb[ @m| gOn qm| @l`[email protected]~
vQ[QnE ep` sQw p`rn qEk~ @s`[email protected]~
pwmQ lbn~nt wv [email protected]~ s[@s~
ekU krn~nt [email protected]~ mEU @l`[email protected]~


nishii


      gONqm|  qnQmQ @h`[h#tQ k#[email protected] @l`[email protected]~
      amwk  krmQ s#mvQt   [email protected]   @s`[email protected]~
      lbnt  wvw~ mQkQykO   lMhQ[Q     v`@g~
      p#wOmt  pEqmQ wOwQml~   qhsk~     m`@g~
   
-sRtr\s~.

----- :D -----
« Last Edit: November 15, 2007, 01:37:32 AM by zooters »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?10296" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #56 on: November 15, 2007, 01:35:19 AM »
a#d|mQn~ nQs` oy`t q#n~ v#d v#dQq
@nw LM nQqQ n#wQvm a#s pQyvWq
hQw LM wnQ rkQnt kvEr#w~ a#q~q
[email protected]~ [email protected] p#nyt pQlQwOr# n#q~q..?


               ------- :D------

ShyaJ

ef\.en\.smg a#rBR q` sQt   [email protected]\
m` g#n hQwn\nt id   n#wOv`@n\
qvl\ hWn @n`blmQ nAgW    v`@g\
@nw\ h#r vQ[QmQ jWvQwym ek v`@g\
:D

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #57 on: November 15, 2007, 01:58:09 AM »
shyaj, nishii, Admin X, neth, zooters,  Nalubatta, Rasthiya ,Konvict, dawson- aththenma wishishtayi ! :D


[email protected]` nQs` [email protected] yn\nt  v#dt
en\nt @n`h#[email protected]| nQwrm  nQm|nyt
@m| kvQ @p`dQwQ vQwryQ sQw s#nsEmt
ql\v` wQymE hQw\ vl eLQ     @p`\LQmt

@b`\
« Last Edit: November 15, 2007, 02:06:44 AM by Bodhi »

Offline rastiyadukaraya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 266
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #58 on: November 15, 2007, 02:08:37 AM »
nn\n` n`n nn\n` n` nn` n`
@nn\n`  n`n @n\n`n` @nn` n`
nQn\n` n`n nW n`n` @nn` n`
en\@n\ [email protected] kvQpq en\@n\  [email protected]\

                                :( :(
« Last Edit: November 15, 2007, 02:43:24 AM by rastiyadukaraya »
WE ARE LOVERS NOT FIGHTERS

Offline rastiyadukaraya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 266
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #59 on: November 15, 2007, 02:48:11 AM »
p#nQy` @vl` [email protected] n0gQt @kl hll`
@t`mQy` bQr#@v e'kyQ @b`t @h`r nlEv`
nr#m` @vl` [email protected]| rQyt yt krl`
@t`mQy` [email protected]\ pQt g#s\mt b0 g#hQl`


 nalu machoo whiluwata kiyana ewa ban hondee  :P

a`vt      @t`mQy p#[email protected] rs~wQw~    ek~k
e~vt      [email protected] nAgQw~ mA          ek~k
oQvt      a`@v`wQn~ wv wv m`        ek~k
nAgQt    kQy`l` pn~nnv`             hk~k -------------  :D-------------hWn q#kl [email protected] [email protected] aw gn\n
[email protected] hQtQy @[email protected]\pE adQ mwkyQq
[email protected] k#mwQ [email protected] n0gW n`kW @b`t
@m`@k` kQyn\@n\ a`c|cQ wnQkdy

                                       :P :P
WE ARE LOVERS NOT FIGHTERS