Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 418285 times)

0 Members and 6 Guests are viewing this topic.

Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE«
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #60 on: November 15, 2007, 03:16:20 AM »
Advertisement
"kvQyt kvQy" kvQ nRl m rs vQn\q`
kvQ kQvQ[Qyn\@g\ qs\km| ehQ qEtEv`
f#n\tsQ nQm|nym kL eLQ vW a#wOv`
@m| kvQ qkQn\nt h#mq` mA p#wOv`

 :P  :P  :P   :P  :P   :P :P  :P  :P   :P  :P  :P  :P

ef\.en\. @w`@p\ @m| v#dkQd el m kQr`
pQs\sE h#@qnv` ap\p` @m|v` q#k`
"@k`p\p ghn" ay a#vQqQn\ blA yn`
"@k`p\p" ghyQ @q`\ @m|vw\ kQyl s#k`..


 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: :lol:  :lol:
- a`qrNWy @vbW
I'm on the way..

Offline ~ Nisha ~

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 137
 • Life's simple pleasure makes each day special
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #61 on: November 15, 2007, 03:36:26 AM »
@prmg lkONE n#wOvyQ v#s\sw\ h#[email protected]\
wOn\ wQs\ p#ym nQqQ vrlyQ elQ @vn\@n\
ir hq wr#w\ n#w wnQyt nvwQn\@n\
kvQ sQwQvQlQ n#wQy sQw @g`lE vW a#w\@w\

------ :?---------

@prmg lkOnR n#h# @n`v# oy @pmQ      v#[email protected]~
@wmRNm [email protected]`m hQw @ld @vnvlR        [email protected]~
hQw [email protected]~ @wmRnm @h`[h#tQ          [email protected]~
kvQ sQwQvQlQ n#@gyQ hQw wOl in~           [email protected]~


-------------------------------

@prmg lkSNE q#k~kw~ mM en          v#[email protected]~
n$ id @[email protected] wnQ kr yn~n nEB       [email protected]~
v#[email protected]`w~ @[email protected] @qn~nm ek @ls     [email protected]~
[email protected]~ gmE @[email protected]~ h#[email protected]`w~ uN rH   [email protected]~


       --------- :P----------
<a href="http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498" target="_blank" class="new_win">http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498</a>

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #62 on: November 15, 2007, 08:40:55 AM »
@b`\@g a#qhsk\ vEN @m| kvQpq v#l\ vlt
m`@gw\ b#l\m v#tEn` mm @n`q#nWm

sQwOn` lQyn\nt wnQkm g#n mt q#@nn`
phlQn\ a#w bln\n mm lQyn` kvQ wOtQn`....

@s`\@r`\ kQyn nm qkQn` vQt h#m wQs\@s\
kdEvk\ awQn\ gw\ @[email protected] [email protected] en\@n\
kdEvk\ @n`@vyQ m` aw wOl rqv` gw\@w\
p$nk\ pmNQ [email protected] wnQyt lg a#w\@w\...

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #63 on: November 15, 2007, 08:55:11 AM »
ef\.en\. @w`@p\ @m| v#dkQd el m kQr`
pQs\sE h#@qnv` ap\p` @m|v` q#k`
"@k`p\p ghn" ay a#vQqQn\ blA yn`
"@k`p\p" ghyQ @q`\ @m|vw\ kQyl s#k`..

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: :lol:  :lol:
- a`qrNWy @vbW"@k`p\p ghn" ay a#vQqQn\ @m| p#w\@w\
"@k`p\p ghn\" gQyw\ mt nm| qEk n#w\@w\
"@k`p\p ghn" ay ht l#j\j` n#w\@w\
"@k`p\p ghl" k`tvw\ hrQyn\n#w\@w\...

 :D   :D   :D   :D   :D   :D   :D   :D   :D   :D

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #64 on: November 15, 2007, 11:44:18 AM »

@prmg lkOnR n#h# @n`v# oy @pmQ      v#[email protected]~
@wmRNm [email protected]`m hQw @ld @vnvlR        [email protected]~
hQw [email protected]~ @wmRnm @h`[h#tQ          [email protected]~
kvQ sQwQvQlQ n#@gyQ hQw wOl in~           [email protected]~


-------------------------------
[/quote]
ayQyw\ @pm| v#s\s @h`q h#tQ hqEnn p`tyQ
@wmQl` hQww\ @h`qtm @ld vW a#wQ @s\m#yQ
@ld vR sQwk kvQ sQwQvQlQ [email protected]    kWv#yQ
pwmQ wvw\ kvQ bln\n @ld v#dQ @vn\nyQ


-------  :lol:------
« Last Edit: November 15, 2007, 11:46:01 AM by -Neth- »

Offline HoyDen

 • ---------> ┴ll ý׿ź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #65 on: November 15, 2007, 01:42:39 PM »


ef\.en\.smg a#rBR q` sQt   [email protected]\
m` g#n hQwn\nt id   n#wOv`@n\
qvl\ hWn @n`blmQ nAgW    v`@g\
@nw\ h#r vQ[QmQ jWvQwym ek v`@g\
:D

a#d|mQn~ nQs` gQyw~ nQm|ny h`        [email protected]~
[email protected] kl vysw~ q#n~ hrQ        v`@g~
ob g#n @s`vQn~ pQr#Nw~ sQw ap s#[email protected]~
[email protected]~ vw~ n$ b#[ @qn~nt        m`@g~


          ------ :D------

ShyaJ

« Last Edit: November 15, 2007, 11:08:25 PM by shyaj »

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #66 on: November 15, 2007, 06:23:26 PM »
@s`\@r`\ kQyn nm qkQn` vQt h#m wQs\@s\
kdEvk\ awQn\ gw\ @[email protected] [email protected] en\@n\
kdEvk\ @n`@vyQ m` aw wOl rqv` gw\@w\
p$nk\ pmNQ [email protected] wnQyt lg a#w\@w\...

kdEv [email protected]` p$nk\           gw\@w\q
asE pQt gQy gmn\ yn\@n\         pyQn\q
[email protected] @vnskt k`ly         elbWq
[email protected]| "@s`@r`" w\ q#n\ s`@mt a#vQw\q


---- :D--------
« Last Edit: November 15, 2007, 06:26:48 PM by -Neth- »

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #67 on: November 15, 2007, 07:38:59 PM »
hWn q#kl [email protected] [email protected] aw gn\n
[email protected] hQtQy @[email protected]\pE adQ mwkyQq
[email protected] k#mwQ [email protected] n0gW n`kW @b`t
@m`@k` kQyn\@n\ a`c|cQ wnQkdy

                                       :P :P


n`kQ unw\ nUv`            mnm`ly`
a`c|cQ unw\ gn\nt u_         sRry`
@t`mQy` m#r#@v| @m| nUvm @n`@v|y`
e'k kQypE mt q#n\ @qhQ       k#@p\y`


---------   :D --------------

ape kattiya kavi liyanawa dakkama matath mona hari liyanna hithuna. Bo akkige idea eka nam niyamai.
issara wage FN ekata dan nitharama enna bari nisa welawak apu gaman liyanna bala poroththu venavaa  :D

Naluuuuuuuuuuu podi mada parak gahuwa kolla wihilu dannawaneeeeeeee  :P

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #68 on: November 15, 2007, 07:58:14 PM »
@prmg lkONE n#wOvyQ v#s\sw\ h#[email protected]\
wOn\ wQs\ p#ym nQqQ vrlyQ elQ @vn\@n\
ir hq wr#w\ n#w wnQyt nvwQn\@n\
kvQ sQwQvQlQ n#wQy sQw @g`lE vW a#w\@w\

------ :?---------


@pm| sQwOvQlQ kvQ sQwOvQlQ @s\   mwOvn\n
@k`l\@lk\ @h`yn\  krk`@rt    gn\n
wOn\wQs\ p#ym ohE wOr#@lm        in\n
v#s\s @s\m kvQsQwOvQlQ gll`      en\n


------- ~ ~ *  :D  *~ ~ -------

Offline zooters

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 150
 • Gender: Male
  • =|||Sithuwili Bindak|||=
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #69 on: November 15, 2007, 08:42:57 PM »
ayQyw\ @pm| v#s\s @h`q h#tQ hqEnn p`tyQ
@wmQl` hQww\ @h`qtm @ld vW a#wQ @s\m#yQ
@ld vR sQwk kvQ sQwQvQlQ [email protected]    kWv#yQ
pwmQ wvw\ kvQ bln\n @ld v#dQ @vn\nyQ


-------  :lol:------

      @pm| v#s~st @wmQl` @ld  s#qENE  [email protected]~
      kvQ  sQwOvQlQ @pMQl`  a#wQ w#nk @h`@rn~
      @ld uw~sn   vQtqW  l#bE  akONE   @pmQn~
      nQqQ  @n`qnW  pnQn`  pq  @p`kOr#  [email protected]~

   -sRtr\s~

------  :D -----
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?10296" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #70 on: November 15, 2007, 10:25:10 PM »
v#hQ br lkONE @n`qkQn @nw\ h`   nlEv`
wOn\ wQs\ p#ym hQw hQw wv   [email protected]`
@[email protected]`w\ [email protected]`m nQqQ vrmQn\ @m|   @qn\n`
sQhQ kl\pn`vw\ tQk tQk   [email protected]`
:D


h#pQl` qQv gQy` v#s~st ytQn~         a#@M~
v#hQ qQy bQ[E @wwt a#lQl` gwt     [email protected]~
a#dQmQn~ ek~s~ v qEtE vQt gQnQ kQkQlQ    [email protected]~
sQhQ kl~pn`vw~ q#n~ nmQ adEyQ        [email protected]~


--------- :shock:---------
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #71 on: November 15, 2007, 10:30:54 PM »
uqyt qv`lt hvst h#m            [email protected]~
p`n` vQt sQnh nQl~ @[email protected]~       g#[email protected]~
pl kW pl` @n`v sQ-pl` gnR         [email protected]~
@g`d @vq h`[email protected]~ @qyQnmQ emQ      [email protected]~


 ------------------ ---------------


a`vt kvQ @g`wn\ @[email protected]    wQs\@s\m
q#k\kt nQwr @[email protected]@w\ nQl  @n`@pnWm
qEtE qEtE gmn\ sQp gn\nt         sQw\ qWm
bl bl inE ep` oy nm|       pQtg#s\m

@b`\
:D


Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #72 on: November 15, 2007, 10:32:54 PM »
nAgQt kQyl` qw\ glvn\nt         hk\@k\
kt m#w @q`dn nUv`@g\ kvQ       q#k\@k\
rs\wQy` ek\k ghgw\ [email protected]       hk\@k\
qw\ @qk wOnk\ adE bv @n`v# apQ  q#k\@k\
rs~wQy ek~k nmQ n#h# [email protected] kQsQ        v`@q~
rs~wQt ng` @gqrqQ @qyQ gOtQ           s`@q~
@h`[h#tQ qm` @p`l~ p#nQ h` wv      @b`[email protected]~
nAgW hqpR k#vEmk~ k` vENQ              @[email protected]~


--------------  :? -------------
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #73 on: November 15, 2007, 10:41:18 PM »
nn\n` n`n nn\n` n` nn` n`
@nn\n`  n`n @n\n`n` @nn` n`
nQn\n` n`n nW n`n` @nn` n`
en\@n\ [email protected] kvQpq en\@n\  [email protected]\

                                :( :(


@k`s~ a#t @qk wrmQ @l`kO  a#s~ rwO     vWl`
@k`k~ h#d a#wQ kkOl~ @qk qnQ pnQ       g`l`
pRs~ k[ vn vn` v#tQ v#tQ yn             lWl`
q#k~kq nnn g`nv rs~wQy                bWl`--------------------
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #74 on: November 15, 2007, 10:47:49 PM »
hWn q#kl [email protected] [email protected] aw gn\n
[email protected] hQtQy @[email protected]\pE adQ mwkyQq
[email protected] k#mwQ [email protected] n0gW n`kW @b`t
@m`@k` kQyn\@n\ a`c|cQ wnQkdy

                                       :P :PqEn~ h`qEvk r#v a#n~qW wQbE           n`@n~
@w`l~ s`ymQ wmyQ [email protected]~ [email protected]      [email protected]~
ms~sQn @p`tQt mEw~ vQrsk vW         [email protected]~
sWy` ek~k en~nmQ wrhk~            [email protected]~


------------ ------------
« Last Edit: November 15, 2007, 11:44:56 PM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #75 on: November 15, 2007, 10:54:54 PM »
@prmg lkSNE q#k~kw~ mM en          v#[email protected]~
n$ id @[email protected] wnQ kr yn~n nEB       [email protected]~
v#[email protected]`w~ @[email protected] @qn~nm ek @ls     [email protected]~
[email protected]~ gmE @[email protected]~ h#[email protected]`w~ uN rH   [email protected]~


       --------- :P----------


g#[email protected] kw`vyQ kQAkQnQ hVk~        a#wW
wnQvm hQn`vyQ @h`rFhQn~ b#lRmQ      @qwW
pq~qn lw`vt hqvw~ k#@vwQ         kQwW
oy un nmQ kQsQq` @h`[ @[email protected]    n#wW


------------  :P ----------
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #76 on: November 15, 2007, 11:08:51 PM »
ayQyw\ @pm| v#s\s @h`q h#tQ hqEnn p`tyQ
@wmQl` hQww\ @h`qtm @ld vW a#wQ @s\m#yQ
@ld vR sQwk kvQ sQwQvQlQ [email protected]    kWv#yQ
pwmQ wvw\ kvQ bln\n @ld v#dQ @vn\nyQ


-------  :lol:------nAgQt kWv`t kmkOw~ n$                    @mQv`
n#h# kQsQ [email protected] [email protected] sQw nmQ @ld        vRv`
sQwhQm wbnR kQsQvkOtw~               @n`kQy`v`
@pmQ v#[email protected]~ @n`@vyQ @pmQ [email protected]~         n$v`


------------  ------------
« Last Edit: November 15, 2007, 11:32:40 PM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #77 on: November 15, 2007, 11:18:15 PM »
n`kQ unw\ nUv`              mnm`ly`
a`c|cQ unw\ gn\nt u_         sRry`
@t`mQy` m#r#@v| @m| nUvm @n`@v|y`
e'k kQypE mt q#n\ @qhQ       k#@p\y`


---------   :D --------------
n`kQ vRnw~ v[Rr` yyQ gmn~          udQn~
n`kQ n#wQ vRnw~ [email protected] gmn      bQmQn~
pWYwQ @vn~n kr#Nk~ a#w kQymQ      iwQn~
on~n a`cQcQw~ [email protected] uBt         sQwQn~------------ ------------
« Last Edit: November 15, 2007, 11:34:24 PM by nalubatta »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #78 on: November 16, 2007, 12:05:34 AM »
h#pQl` qQv gQy` v#s~st ytQn~         a#@M~
v#hQ qQy bQ[E @wwt a#lQl` gwt     [email protected]~
a#dQmQn~ ek~s~ v qEtE vQt gQnQ kQkQlQ    [email protected]~
sQhQ kl~pn`vw~ q#n~ nmQ adEyQ        [email protected]~


--------- :shock:---------
@wmQ @wmQ kt a#rn\ hQtQy` hrQ k#w  y
sQhQyk\ pwk\ n#w\@wkO bv @[email protected]\  y
v#s\sk\ unw\ @kr#@v| nm| @h`[k\m  y
[email protected] kOkOl\ gwQ q#k\@k\ mm aq   y
:lol:

Offline ~ Nisha ~

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 137
 • Life's simple pleasure makes each day special
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #79 on: November 16, 2007, 03:23:10 AM »
@prmg lkSNE q#k~kw~ mM en          v#[email protected]~
n$ id @[email protected] wnQ kr yn~n nEB       [email protected]~
v#[email protected]`w~ @[email protected] @qn~nm ek @ls     [email protected]~
[email protected]~ gmE @[email protected]~ h#[email protected]`w~ uN rH   [email protected]~


       --------- :P----------


g#[email protected] kw`vyQ kQAkQnQ hVk~        a#wW
wnQvm hQn`vyQ @h`rFhQn~ b#lRmQ      @qwW
pq~qn lw`vt hqvw~ k#@vwQ         kQwW
oy un nmQ kQsQq` @h`[ @[email protected]    n#wW


------------  :P ----------

 
g#[email protected] kw`vn~ kQymQn~ [email protected]              [email protected]~
ayQy` wmyQ [email protected] h#m                      [email protected]~
kkSl~ @kdQw~wSv h#[email protected] a#vQql` mA      [email protected]~
@b|w~ gw~w @n`v# ayQy` in~                [email protected]~

                   -------- :lol:---------
     
<a href="http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498" target="_blank" class="new_win">http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498</a>