Author Topic: Kaviyata Kaviyak !  (Read 414836 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #180 on: November 26, 2007, 04:01:14 PM »
Advertisement
nQm|ny h#d krn\nt
syQbr\ avk`Xyt
p#mQNQ [email protected]\ kvQ kQvQqQyn\t
pEqmQ mm @m| ml\ mQt

- @s`\@r`\

Offline Sahas

 • |||This Is The Begining For My Nation|||
 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 10
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #181 on: November 26, 2007, 04:10:04 PM »
[email protected] nv h#MOm| [email protected]    qvtn~n
w#n w#n [email protected]` sQw nvw`    gn~n
qQgO vn [email protected] h#m [email protected] s#[email protected]~n
wnQkm nm#wQ oy @q`~;y h#r    gn~n
/color]

ShyaJ


   wnQkm ek~k   [email protected] @g`s~  un~nE   [email protected]~
   nQwrm a#vQw~   q#vtW  bQ[   q#h#n~   [email protected]~
   ssrk p#wOm|   pErv`  h#r   gQhQn~  @[email protected]~
   pvsnE @[email protected] @q`~;y s#qQ  [email protected]~  @[email protected]~

   ...shs~... 
:D
____Api Asarana Wela Wagee Hithata Denenawa Budhu Hamuduruwane___

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #182 on: November 26, 2007, 05:48:53 PM »

   wnQkm ek~k   [email protected] @g`s~  un~nE   [email protected]~
   nQwrm a#vQw~   q#vtW  bQ[   q#h#n~   [email protected]~
   ssrk p#wOm|   pErv`  h#r   gQhQn~  @[email protected]~
   pvsnE @[email protected] @q`~;y s#qQ  [email protected]~  @[email protected]~

   ...shs~... 
:D

wnQkm h` gQy qWgy wv plk~       n#wW
[email protected]~ q#h#n~ [email protected][n` vr nQmk~       n#wW
[email protected]\ p#wO p#wOmn~ mh @g`dk~      a#wW
qEtEv` kW s#tQ wv @kl~lk h` [email protected][~   ewW


                  ----- :D-----

ShyaJ

Offline Sahas

 • |||This Is The Begining For My Nation|||
 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 10
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #183 on: November 26, 2007, 07:17:23 PM »
wnQkm h` gQy qWgy wv plk~       n#wW
[email protected]~ q#h#n~ [email protected][n` vr nQmk~       n#wW
[email protected]\ p#wO p#wOmn~ mh @g`dk~      a#wW
qEtEv` kW s#tQ wv @kl~lk h` [email protected][~   ewW


                  ----- :D-----

ShyaJ

    wnQkm ek~k gQy  qWgy mm  ob k#dEv`
    bQ[nt q#h#n lA   vEn qQn  sQw w#vEn`
    ewnt [email protected][hQ n#w an~ kQsQ  l[  pwl`
    qkQnt l#bQNQ mg   sQtQ h#tQ ob @vlQl`

    ...shs~... 
:D
____Api Asarana Wela Wagee Hithata Denenawa Budhu Hamuduruwane___

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #184 on: November 26, 2007, 07:35:47 PM »
by nm| @pmt @n`v oy vw qEtEv`m
kr#vl rFyt nm| q#kgw @n`h#kQ @vw
kvQ pq @n`@vyQ b`{k nm| wv emt
pvE pErv` @n`m#w oy aw gnE wrm

------ :shock:-----

kr#vl [email protected]\qQ q#k\@k`w\ ob    [email protected]|q
hQr# a#wQ [email protected]\ ap       [email protected]`[email protected]|q
@k`mL p$v nEB eqvs pv|    @gv|@v|q
g#h#NEn\@g\ @m| m`ym| @kqQnk m#[email protected]|q


 ------ :D ------

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #185 on: November 26, 2007, 11:51:59 PM »

    wnQkm ek~k gQy  qWgy mm  ob k#dEv`
    bQ[nt q#h#n lA   vEn qQn  sQw w#vEn`
    ewnt [email protected][hQ n#w an~ kQsQ  l[  pwl`
    qkQnt l#bQNQ mg   sQtQ h#tQ ob @vlQl`

    ...shs~... 
:D

wnQkm h` gQy [email protected]~ k#dENE       kl
q#h#n~ bQ[ qm` sQw n#vwW l[k~ LM
wnQkm [email protected] yn~nt aVg#sEv  kl
awr mMqQ m` @[email protected]~ nQm|ny  smM

            ----- :D-----


ShyaJ

Offline zooters

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 150
 • Gender: Male
  • =|||Sithuwili Bindak|||=
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #186 on: November 27, 2007, 03:19:43 AM »
wnQkm h` gQy [email protected]~ k#dENE       kl
q#h#n~ bQ[ qm` sQw n#vwW l[k~ LM
wnQkm [email protected] yn~nt aVg#sEv  kl
awr mMqQ m` @[email protected]~ nQm|ny  smM

            ----- :D-----


ShyaJ

      sQwOvQlQ  smM @[email protected]` sQw~  s#@v`m  nQwW
      qEkmy  nQmk~  ssrk  n#wQ @gvn    apW
      nQwrm  hQ[Qn mQwOrkO   s#qQ @n`kr   wnW
      nQm|ny obyQ  s#mqQn   sQw h#[QnQ   @s`[W

      -sRtr\s~.

------  :D ------
« Last Edit: November 27, 2007, 03:21:45 AM by zooters »
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?10296" border="0" alt="chat status">[/url]

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #187 on: November 27, 2007, 02:07:30 PM »

      sQwOvQlQ  smM @[email protected]` sQw~  s#@v`m  nQwW
      qEkmy  nQmk~  ssrk  n#wQ @gvn    apW
      nQwrm  hQ[Qn mQwOrkO   s#qQ @n`kr   wnW
      nQm|ny obyQ  s#mqQn   sQw h#[QnQ   @s`[W

      -sRtr\s~.

------  :D ------

sQwQvQlQ q#[email protected]`  nRpn~  sQhQnyk   nQwW
[email protected]\ [email protected]`  wOtE ml~ wvm       nQqW
@qnEvn~ rQqvn`  k[El#lQ @plk~     s#qW
nQm|ny  h#[email protected]` pq v#l~ smM    ywW

             ----- :D-----


ShyaJ

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #188 on: November 27, 2007, 04:13:34 PM »

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #189 on: November 27, 2007, 10:38:29 PM »
kr#vl [email protected]\qQ q#k\@k`w\ ob    [email protected]|q
hQr# a#wQ [email protected]\ ap       [email protected]`[email protected]|q
@k`mL p$v nEB eqvs pv|    @gv|@v|q
g#h#NEn\@g\ @m| m`ym| @kqQnk m#[email protected]|q


 ------ :D ------

rFy qhvl kQy` @vnsk\  @n`m @v|y
kvq` q#k\k mEw\ q#k\@k\ oy r#vy
m`ym| g#nm pq b#n\qw\ s#m nQwr
m`ym| kWykt q#n\ asE vW a#q\q

--- :D----

Offline rastiyadukaraya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 266
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #190 on: November 28, 2007, 02:41:53 AM »


rFy qhvl kQy` @vnsk\  @n`m @v|y
kvq` q#k\k mEw\ q#k\@k\ oy r#vy
m`ym| g#nm pq b#n\qw\ s#m nQwr
m`ym| kWykt q#n\ asE vW a#q\q

--- :D----
[/quote]

kc kc gg` nQwrm nEB kQyvn\@n\
hk hk gg` mh [email protected]\ hQn#@hn\@n\
ig sEg sl` kQkQLQy @ls a#vQqQn\@n\
igQ bQgQ pp` [email protected]\ @k`l\ln\ rvtn\@n\

                           :P :P
WE ARE LOVERS NOT FIGHTERS

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #191 on: November 28, 2007, 08:23:55 AM »
ef~ en~ h` [email protected] gQy [email protected] a#d|mQn~ ek~s~  [email protected]~
[email protected]~ [email protected]~ @ldk~ vw~q tQk @q`hkQn~ n$  q#[email protected]~
n#w~nm| h#r qm` [email protected] p#n gQy`q rH      [email protected]~
pm` @n`vW a`@v`w~ n#rBQy h#kQ [email protected] kvQ [email protected]~

                   ----- :D-----

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #192 on: November 28, 2007, 09:54:18 PM »
kc kc gg` nQwrm nEB kQyvn\@n\
hk hk gg` mh [email protected]\ hQn#@hn\@n\
ig sEg sl` kQkQLQy @ls a#vQqQn\@n\
igQ bQgQ pp` [email protected]\ @k`l\ln\ rvtn\@n\

                           :P :P

nQwrm kQyvn` h#m @qy asnvQt
a#sQpQy @n`gsmQn\ hQn#@hnE bln vQt
[email protected]` psE psm nQrwOr# a#@qn vQt
mm q#n gwQmQ kOkOl` bv nEB evQt

----- :x-------

Offline rastiyadukaraya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 266
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #193 on: November 28, 2007, 11:12:40 PM »

nQwrm kQyvn` h#m @qy asnvQt
a#sQpQy @n`gsmQn\ hQn#@hnE bln vQt
[email protected]` psE psm nQrwOr# a#@qn vQt
mm q#n gwQmQ kOkOl` bv nEB evQt

----- :x-------

@kkr gg` o|p qEp kQyvnv`
bkl ggh kOnE @g`dvl\ @prlnv`
qkQn qkQn kOkOln\ ht @pm| krn`
kOkOlE sQwk\ a#wQ kQkQLQy nEB @vnv`

                                   :P :P
WE ARE LOVERS NOT FIGHTERS

Offline rastiyadukaraya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 266
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #194 on: November 29, 2007, 10:40:29 PM »
@k`l\ln\ wmyQ ynyn w#n jy gn\@n\
@kl\ln\ wmyQ yn yn w#n lw @vn\@n\
@k`l\ln\  @n`@vq mEU @l`\ky bbln\@n\
@kl\ln\ @n`@vq mElE @l`\ky @k`tvn\@n\

                :P :P
             kolloda kelloda  dinanne balamudaaa :P :P
WE ARE LOVERS NOT FIGHTERS

Zoro

 • Guest
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #195 on: November 30, 2007, 10:07:39 AM »
@k`l\ln\ n#wQ w#n @kl\ln\ ud         pnQn\@n\
@k`l\@lk\ qkQn vQt ok\@k`m          nvwn\@n\
@kl\@l`, apQ e'v qn\n$ kQylyQ          hQwn\@n\
un\ @k`c|cr ud p#n\nw\ n#h# apQ  [email protected]\@n\

           ..................

niyamay Rasthi dhemu munta wedak  :P

Offline Konvict

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 107
 • Gender: Female
 • I OnLy BeliEve mY OverSelF no 1 ElsE
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #196 on: November 30, 2007, 11:52:05 AM »
@k`l\ln\ wmyQ ynyn w#n jy gn\@n\
@kl\ln\ wmyQ yn yn w#n lw @vn\@n\
@k`l\ln\  @n`@vq mEU @l`\ky bbln\@n\
@kl\ln\ @n`@vq mElE @l`\ky @k`tvn\@n\

                :P :P
             kolloda kelloda  dinanne balamudaaa :P :P


yana yana thaena jaya gannata dangalanawaa        kollo
eaka deakala "ane apoi"kiya kiyai                              kello
dana gaagena bada gaagena waeda dammata         aiyoo..
kellange thaena gannata nohaeka rasthi                   kollo

(kollange thaena gaeneema apata awshya nomathi bawada
karunawen salakanna ,manda apa eki nekata wenwuu seema maayim samajaye athi nisa) :P :P
..............KonVIct................KonVIct.........

Offline -Neth-

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 182
 • Gender: Female
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #197 on: November 30, 2007, 05:50:33 PM »
@kkr gg` o|p qEp kQyvnv`
bkl ggh kOnE @g`dvl\ @prlnv`
qkQn qkQn kOkOln\ ht @pm| krn`
kOkOlE sQwk\ a#wQ kQkQLQy nEB @vnv`

                                   :P :P

kOkOln\ g#n @m| wrmt @h`yn\@n\
kOkOln\@g\ gwQ g#n pq bqQn\@n\
kOkOl\ sQwk vr\nn`v kQyn\@n\
kOkOl\ j`[email protected]\ [email protected] @n`vn\@n\

----- :?------

Offline rastiyadukaraya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 266
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #198 on: November 30, 2007, 07:36:53 PM »

kOkOln\ g#n @m| wrmt @h`yn\@n\
kOkOln\@g\ gwQ g#n pq bqQn\@n\
kOkOl\ sQwk vr\nn`v kQyn\@n\
kOkOl\ j`[email protected]\ [email protected] @n`vn\@n\

----- :?------
kOkOln\ g#n @n`@v|  kQv|@v| [email protected]` g#ny
kOkOln\ g#nm sQwn` kQkQlQt v#rqEn h#dy
kOkOln\  g#nm  sQw sQw hQtQy` a#wQy
[email protected]\ @s`y` @gn shyt gnE @h`qy

                              :P :P
WE ARE LOVERS NOT FIGHTERS

Offline nalubatta

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 147
 • Gender: Male
Re: Kaviyata Kaviyak !
« Reply #199 on: December 01, 2007, 01:57:12 PM »
kOkOln~      kQkQlQyn~ ek~kl     @p`rknv`
k#kOln~     k#kOlQyn~ ekkl    p#[email protected]`
klkQn~      kqQm r$ ptyk~      [email protected]`
p#tlWyn~   wvw~ mm hQw         pQnvnv`


------------------------
<a href="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/" target="_blank"><img src="http://www.chat.sinhalaya.com/chat/user_status.php?9361" border="0" alt="chat status">[/url]