Author Topic: PEMAKA MAHIMA.........................  (Read 51144 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #20 on: May 15, 2008, 04:32:30 PM »
Advertisement
nWl uw\pl q$s kQyn` @p\[email protected]\ kwQk`v qkQmW
@r`\s n` qU @w`lQn\ mEmENn @p\Ym gW nQrwOr#v asmW
sWw mq pvnk\ @vl` vQw\ [email protected]| [email protected]`lM pEr` @[email protected]
pQy`gw\ @nwO vQvr krl` sQn`pQrQ vw @qsm blmW

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #21 on: May 16, 2008, 09:49:11 AM »
oeyeka .; lr uf.a is;sjs,s fm%aufha I;airh   k.uska
myka geU jQfha Tnhs osjs ux;,dju t<sh      lruska
ijka imqrd ushqre iajrhla fj,d osjsfha <.ska   ysosuska
iyka is;sjs,af,ka msfrjqfjs Tnhs yo js,a ;,h  hyuska
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #22 on: May 17, 2008, 01:14:38 PM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #23 on: May 19, 2008, 03:24:54 AM »
@b`\ nAgQ
qQrQmw\ kQrWmt nQhwm`nWv sthn\ kr a#wQ pq wOl a#wQ cQwYy hQwt hqvwt qQrQyk\ [email protected]\m q#@nn\@n mhw\ swOtk\. e' swOtEvn h#m @m`@h`wkm nQr`y`[email protected]\m sQhQyt [email protected] nm wmyQ mElQn\m [email protected] sQhQyt n#@gn\@n. @h\wOv ob nQm|ny hqEn\v` @n`qEn\nnm| mm w`m kQyv` rs vQqQn\nkO pmnk\ vn nQs`[email protected]\ [email protected]|kW bv nQs` nQm|nyt p#nl gw krn\n wQyn @h`\r` gnn adEvWm nm| apt qEkk\ qnvn\nk\ vEvw\ obt a#wQ nQqs\ k`lyk  [email protected]\ nQr\m`nyn\ [email protected]\ q#nEvw\ vWmt h` rs`s\v`qy s[h` sthn\ krnE m#nvQ. obt jy!!!   

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #24 on: May 23, 2008, 01:11:52 PM »
fika  weka yfoa kej;S Nfjka Njhg ne f    f,i
foka   uq fifkyila hg tlalrf,a Tnuhs    wudri
kka   Tnf.a yfoa .eUqreu ;ekla fjka lr la l msi
fmka  iqrls Tf u;lh yfoa i.jd iod f      f,i

ia;=;shs fnda''' ldf,lska Thdj lal;a lckhshd lshkjd jf.a yu i;=gqhs'Tf .ekau uy;a i;=gla'
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #25 on: May 24, 2008, 12:08:30 PM »
i[Qn\ m` sQw b#[En @[email protected] vQksQwv sQypw\ mEq`
mhq @pm|vQl m#q pQpW a#wQ @nUmkOyQ qQqEln   sq`
bmr @vs\ @gn nEB qkQn\nt igQlQl` emQ h#m uq`
a#sEv`q nEB [email protected]\ a`qr [email protected]  kn\kU gOmE     nq`

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #26 on: May 26, 2008, 09:12:53 AM »
Wodik .=uq .=uq kka u,a fm;s od Tn kka msmsfk
iskd ms Tfn j; olskakg fifkyiska Tfn idohg t
ishla fm;s oyd iskd is Tng ri ryila lshkafk
oyla iuk, nur fik.ska Tn fjkqfjka yskafk
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #27 on: May 27, 2008, 03:59:29 AM »
wBr @pwQ @nwO srsn` hQr# vQls [email protected]\   el\lQl`
bl` [email protected] sELn\ @p`qkt ob ntn h#tQ  p#q\qQl`
qhs\ smnl bmr# [email protected] a`@v`wQn\ mm   h#n\gQl`
@[email protected] ob m` hqEn gn\@nq kQyn\ rhsQn\ @k`qErl`

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #28 on: May 27, 2008, 11:06:45 AM »
mjka    frdolg uqiqj  <xjk iir iqmqre Tf    iqjog
ijka    mskjk ksjd ikyk <ne Tnf.a hqre   rdfjg
rejka   Ks /ia yso ysod t<sh i,ik Th     iskdjg
lshka   ug Tn fidhd .kakg neo oyila w;r   yshg
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline mini

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 19
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #29 on: May 27, 2008, 11:58:26 AM »
godakma lassanai oyala dennage sanwadaya.   :)

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #30 on: May 27, 2008, 03:13:56 PM »
qQnQqE p`y` n#@gn rX\mQy vQls qs aw         pwOrn`
n#@gn sQyEm#lQ vqn\ @pl mt am` mQhQrkQ    [email protected]`
[email protected]\ pQpQml\ @p`kOr# a#[email protected] sQw\ swn\ nQwQ s#[email protected]`
pQr#n pEn\ s[ a#wQ @p`@s`n\q` ymEq anEr`     vn\qn`

Offline #NIKE2000

 • Nothing will never forgotten
 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 45
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #31 on: May 28, 2008, 02:10:10 AM »

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #32 on: May 28, 2008, 09:51:15 AM »
yo isys,a ,a ;,fh iqmsmqkq rka fku, wrka  foda;g
fidre is;s,s j,ska mqrjd fmka ne foisf;a   mqrdjg
fkdfokd f,i lsis kl ne uq iir irkd  ;=rdjg
tkak w;aje,a neoka wms huq fidre ;     jkaokdjg
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #33 on: May 28, 2008, 09:59:28 AM »
thanks hasitha me nirmanaya hada karanna  ekathu unata.................. :D :lol:

oyatath godak sthuthii mini apiwa agaya kalata................... :D :D
................rashmi


කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #34 on: May 29, 2008, 02:01:29 AM »
axQsrny vR sQw\ ml\ @q`\wQn\ @gn s#q#h#    sQwQn\
@p\YmnWy mn\jEs`v pErvn\nt h#kQ           vQlsQn\
@m| [email protected] pmnk\ @n`v lbn [email protected]\ swOtE sQwQn\
[email protected]\ vn\qn`v krnt emQ ob           smgQn\


MINI oba dun diriyata hada pathulen thuthi!!!
HASHITA obage nirmaanayenda meya haeda wii aethi ayuru agaya karami!!!
« Last Edit: May 29, 2008, 03:03:36 AM by Kamal Jaya »

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #35 on: May 29, 2008, 01:20:42 PM »
w;=m;r jsysod fijk fok uf.a f,daflg kq. relhs    Tn
fk;= mshka hg ie.j ksr;=re iskd jmqrk rka rejhs    Tn
is;= f,iska fndai;a fmula iir imqrd fia.=jka .en
u;= u;=;a uf. <.ska bkq uek i;a;lska uf. mK u f Tn
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #36 on: May 30, 2008, 04:48:21 PM »
m` obt @svn @qn sQsQl @qn nEg r#kyQ
ehQ [email protected] awO pwr pQpQ Gn\{ ml  nEByQ
gst ml @mn\ [email protected]\ @p\Ymyq      nQywmyQ
b#qEn sQw\ swn\ [email protected]\ a`qry     klwvyQ

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #37 on: June 02, 2008, 02:22:13 PM »
rX\mQ ak\k`@g\, kml\ [email protected] apRr# sAv`qyk\. a`s`@vn\ kQyvnv`. qQgtm lQyn\n. sEb pwn\n vQwrk\ hQwOv` rQp\lyQ @n`kr. @m`kq yn rQq\@mt mm a`syQ...  sEb p#wOm|!   8)

#NIKE2000  >> [email protected]| nQr\m`Nyw\ [email protected] e'w\ nQr\m`N qkQn\@n\ @b`@h`m [email protected]\. a`s`@vn\ in\nv` rsvw\ hrvw\ nQr\m`N ek\krn wOr# rsvQ[Qn\n.

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #38 on: June 03, 2008, 08:55:51 AM »
u,g u,afm;s od,kakg fifkfy /ia fok ysre l=ure fuka
f,djg udf.a ysreh Tn ud <.ska yska fifkfy lekaka
rejg iqmsfm iqjo m;=r Tf f,dalh iqjo lrka
rg fkdhfk Tn <.ska b iodl,aysu ne fifkfyka
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #39 on: June 03, 2008, 01:20:49 PM »
ahQn\sk mEv kml wOl [email protected] snQtEhn\ vR @[email protected]@h pQtEvn\
mn\ mwQn\ pQr#v`y l#b#qQy b#[ wbn\nt [email protected]\   @qnEvn\
r#vt sEv[t mQyEr# vqnt [email protected] LM i[ rX\mQ      vQhQqn\
sQtQn nEB m` rkQmQ s#mq` m#NQk sErkQn n` [email protected]  @mn\vWrQy gn\nt qQrQy qEn\nt pQn\ @d`k` [email protected]\ nEBt!!!
« Last Edit: June 03, 2008, 01:28:20 PM by Kamal Jaya »