Author Topic: PEMAKA MAHIMA.........................  (Read 51152 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
PEMAKA MAHIMA.........................
« on: April 29, 2008, 01:44:16 PM »
Advertisement

yuk mjkg uqiqj tkafkus Tfns .; .sus           ksjd,kafkus
.,k kosfha isis, fjkafkus Tfns isrefra fj,S            ikyus
ief,k fndam;a w;r /fofkus Tfns is; is,a iqjo          mqrjus
ossf,k ;re fk;= w;r ysosfkus yoj;ska Tn iu.       uqiq fjus
        -sri
« Last Edit: April 29, 2008, 09:58:15 PM by Cleo. »
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #1 on: May 02, 2008, 01:18:12 PM »
Msfmk u,a yd fidoqre osh we,s w;r lsusoS Tn     fidhfkus
ief,k rU o,q iqjo wU u,a iu. us;=rej Tn      lrd tus
ossf,k mykl t,sh jkafkus fofjd, t,s lr i;=gq fjkafkus
msfrk yoj; fifka oshfrka iodl,aysu Tnj         kyjus
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #2 on: May 02, 2008, 01:33:28 PM »

yuk mjkg uqiqj tkafkus Tfns .; .sus           ksjd,kafkus
.,k kosfha isis, fjkafkus Tfns isrefra fj,S            ikyus
ief,k fndam;a w;r /fofkus Tfns is; is,a iqjo          mqrjus
ossf,k ;re fk;= w;r ysosfkus yoj;ska Tn iu.       uqiq fjus
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Sudeera

 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 975
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #3 on: May 02, 2008, 05:55:12 PM »
Rashmi,
Excellent set of poems there, keep up with the good work
Hithata wadhina danena kavi tikak
thawa liyanna !
Best way to attract others is to keep your self Cool when others are hot at u !

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #4 on: May 02, 2008, 06:54:46 PM »
aththenma age athi kavi pelak.

hithata thadinma dhanenna liyala thiyenawa.
Premaya nam vuu hageema sithata thadinma lanwee sanwedhee veema monawata pahadili wena kavi pelak.

Rashmi dhigatama nirmanayehi yedhennata unusum suba pathum !  :D


Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #5 on: May 05, 2008, 01:23:50 PM »

ijka m;a u; ks;r /jsfok
fifkfynr Tfn uqoq  iskdjhs
kqjka wnshi ks;r osoq,k
fidoqre iqjnr uqoq iskdjhs
mjka ., iu.ska uqiqj tk
iir iqmqreoq Tfns iqjohs
ksjka ud ,nkd uf.ys uq,
Tfn fifkfynr fomd ,.uhs


^ia;+;shs iS.srs"fvdld&
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #6 on: May 05, 2008, 04:49:08 PM »

yuk mjkg uqiqj tkafkus Tfns .; .sus           ksjd,kafkus
.,k kosfha isis, fjkafkus Tfns isrefra fj,S            ikyus
ief,k fndam;a w;r /fofkus Tfns is; is,a iqjo          mqrjus
ossf,k ;re fk;= w;r ysosfkus yoj;ska Tn iu.       uqiq fjus

mqnlQn\ m` sQpgnQq\qW [email protected]| sEv[yQ gln\          a`@v|
sQsQl\ p#n\ [email protected]\hQ gln` qQy rLt hQrQgdEq      [email protected]|
s#@ln @b`\ pw\ sQlQ [email protected] hV q#h#n\ bQn\q` x`vn`@v|
@[email protected]\ qQqEln a`qry [email protected] mhq g#BErt      kQmQqEn`@v|

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #7 on: May 06, 2008, 11:07:10 AM »

..k ;, u; osf,k io fuka yoj;u
t,s lr osf,kafka
ksok fk;= u; ;ejrs ;ejrS isyskhla jS
Tnhs tkakfka
kok is;sjs,s yfoys mqrjd oqla iqiqus
m<jd yrskafka
rsfok yoj; ioqka ;jrd Tnhs uf.a f,dj
ikijkafka
 
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #8 on: May 07, 2008, 01:53:43 PM »
sQsQ kQrn @nwO aq\qrt vW [email protected]| vw [email protected]\  bl`
[email protected]\ a`qr ml\ qmk\ mm @g`wmQ @r`\@sn\ ml\ @nl`
prvQykO sEqE [email protected] en\@n\ sn\nskQ a#wQ lQy vQl`
sEvy @gn @qn mW bQAqE tQk gn\n ehQ a#w wvrl`
« Last Edit: May 07, 2008, 01:57:06 PM by Kamal Jaya »

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #9 on: May 07, 2008, 02:44:36 PM »

j,d hg ie.js,d uoyi I,k iqkaor
;dreld fuka
L,d imsreKq iol isis,i uf.a f,dj fj;
iok oeiska
u,dksl jk uf.a yoj; fj,d Tnf.a
fifka odfuka
m,d yo .en Wmka fifkyi mqod iekfius
Tfns kdfuka
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #10 on: May 08, 2008, 06:57:39 PM »
hq` @q\qEnE p`lmk\ m` vl` kOU p`vd          eln\nm|
@q\qEn\@n a#wQ p`t mEsE kr @gwO sU a#M qvt ln\nm|
ml`nQk hqvwt p#n\ is [email protected]| hq ml pEbEq    vn\nm|
pQqR @[email protected] @q`\wQn\m @gn pEqsEn\k\ mw @h`v`ln\nm

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #11 on: May 09, 2008, 10:03:35 AM »

jrd  u,a fm;a;l ieye,a,qj uf.a osjshg <.d    lruska
kssrd usi jQ iquqoq fijkla f,iska ksr;=re <.ska   isgsuska
mrd  cs; is;sjs,s wE;a lr i;=g mqrjd /f.k    foda;ska
ird  iifrys Tnhs wdfjs uf.a fijke,a,lau     js,iska
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #12 on: May 09, 2008, 05:48:37 PM »
[email protected]\ @pw\wk s#h#l\Uv qW ekm @svnk lM wOr#UvW
swOtE q$sQn\ kqEU pErv` gW gyn nEB m`l         gQrvW
[email protected]| @pr ssrkw\ apQ @m| vQls in\n#wQ @n\q   ek\vW
[email protected]\ [email protected]\ @pm| k}`vt vrm| qW a#w sQtQn     mlvW

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #13 on: May 13, 2008, 12:35:54 PM »
Wod mskafkys kEjs kEjS iskd jmqrk uqoq  u,la   fuka
mqod fifkfya iqjoj;a l, uf.a f,dalh Tfns   iqjoska
tod ta f,i iir iqmqreoq yfoa ,shjqkq Tfns    kdfuka
iod ysosfkus n,d Th j; yfoa W;=rk fkdysus fm%afuka


ia;+;shs lck Thdf.a ,iaik moje,ska fus ksraudKh yev lrkjg

-rYauS
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #14 on: May 13, 2008, 01:58:46 PM »
[email protected]\ pQnQ bQ[E hQr#@g vr#nt gQyw\ vQykW h#m    [email protected]\
pQqR @[email protected]@h\ sEv[ kQsQq` n#wQy bQ[Evk\ adE      [email protected]\
lQy` @sl\ lQpQykQn\ [email protected] gON wb` [email protected] h#m [email protected]\
@n`nQmQ a`qr @pm| k}`vk agy @l`vtm   [email protected]\

swOtEyQ, nAgQ oy`@g nQr\m`nyt pqv#lk\ @g`wn\n l#bWm.
                                                             kjn

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #15 on: May 13, 2008, 02:30:38 PM »
f,dfjs  ieujsg msfmk jku,a mrfj,d jsh,s,d   hdjS
iqfjs    f.k fok iqjo jshelS oqrl hdjS mdjS    mdjS
fkdfjs  tf,iska wfma fm%auh iodld,sl jS       /foajS
Nfjs    ieujsg yfoa fm%afuka ysosus Tnf.a kuska   fmajS
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline HoyDen

 • ---------> ll żź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #16 on: May 13, 2008, 09:17:54 PM »
qy`br rX~mQ [email protected]~, kml~ [email protected]~,,,

a#w~wtm hrQm ls~snyQ  :P

m#qQn~ p#nl` @m| @q~ kQyn~nw~ @l`~x hQwON`  :roll:

sEx p#wOm| ob @[email protected]`tm :)

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #17 on: May 14, 2008, 12:22:31 PM »

jrla iif yuqjq u;lh yojf;a iq/lsj      ;ndf.k
rla wdfj iir l;f uy;a fjfyiska Tn fidhdf.k
iqrlaIs; f,i f Nfs;a yfoa we;ak ud     ;ndf.k
furla ;rug fm lrkafk iodl,aysu <.    /f.k
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #18 on: May 15, 2008, 01:44:11 AM »
xvQn\ xvyt pw`@gn a` p#wOm| @p`qQ eyQ qQg a#qW
ekQn\ ek svQmw\v y`vEn ssr qm|v#lkQn\     b#qW
nQsl kOtQyk [email protected]| @pm| @l`v in\n vQtqW sm  v#qW
a#qn\ h#Un` [email protected]`\r` v#sQ [email protected] a`qr rn\     rQqW

Offline rashmi

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 277
 • Gender: Female
 • ජාති ජාති මගෙ හිත ඔබ ළග තිබුනාවේ.......
Re: PEMAKA MAHIMA.........................
« Reply #19 on: May 15, 2008, 09:48:55 AM »
ks,a kqjka <. oeyeka .; jS mqrd iifrys <.ska    bkafkus
js,a f;rl /os iqquqoq isis,i Tnf. fijfkysoS      jsoskafkus
i,a u,la fuka msjs;=rej Th fifka is; rojd     rlskafkus
/,a ;rus isoq l=fiys kef.kd Tng wreuj fmus   lrkafkusthank u hoidon oyage diriganweemata :D :D
කදුලද කුසුමකි හද පිරිමදිනා එතනදි ඔබ මුණ ගැසුනා.....