සොඳුරු නිර්මාණකරුවන්ගේ සන්හිඳ - creative writers lounge > නිර්මාණික | creative writers lounge

aithi nethi heenayak...........

(1/14) > >>

*aadaraya*:

rastiyadukaraya:
HEENA  AITHI  HITHATA
KANDULU AITHI NETHATA
SUSUM AITHI HADHATA
KAVIYA LIYALA ELATA  :P
 
NIYAMAI BALAN INNAWA TAWA KAVI  ENAKAM
RASTHI,

Zoro:
Piligannawa Adaren "Adaraya" Nimnayata,
Balan Innawa Adaren " Adaraya" Kawi Liyanathuru Thawa....

Magen Subapethum MachaZzzz

- Zoro

Sudeera:
WOW, that is an amazing poem, really great to have you here adaraya

Harima sanvedhi kaviyak, thawath liyanna

*aadaraya*:

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version