සොඳුරු නිර්මාණකරුවන්ගේ සන්හිඳ - creative writers lounge > කවි ගැන කතා | poem critics

Menna thawath Kavi Horek!!

(1/2) > >>

J k:
Karuna kara pahatha video wa hodin narabanna..
http://www.youtube.com/v/ekKRi6Mlna4&hl
Roshen Perera namathi pahath adamayeku visin karana lada me askkili kriyawa gena godak duk wennemi. mohu visin mage kaviya soragattaa pamanak nowa mage graphic nirmaanayada amu amuwe sora ganima pilikul sahagatha kriyawaki..

mohu mage nama  maka dama  ohuge nama yedimen pamanak ohuge nirmanayak bawa kese oppukaranneda yanna gataluwaki..

pahatha dakvena nirmanaya desa hodin balanna..  mage nama liya athhe ema kaviyata yedu SINHALA FONT ekanmaya.. mohu thama nama dama atte kisisethma nogalapena ENGLISH FONT ekakini..


aththatama nirmanu karuweku ge nirmana soraganima mawaka gen thama daruwa uduraganimak waniya..

me wani pahath kriya mita perada mama dutimi.. kawada ho mage nirmana walatada meya wanu athaii sitha sitiyemi.. eya ese wuwaya..

dukai.. godak dukai..

eth.. me wani moda soreku nisa.. kadulu salimen palak natha..

thawath nirmana bihi karami.. marena thurawatama..

gayan..

visesa sthuthiya - mage rasikaviyak wana shamalka akkata

Sudeera:
machan,

q#k\km qEkyQ , wrhyQ.
 mEn\t a#w\wtm a`w\myk\ n$!

@m| g#n apQt krn\n pElEvn\ @q\ krn\n blmE

[email protected] lQpQ tQk wmyQ mt mwk\ @vn\@n\ e'k g#n  kt|tQy k$ g#hEvt @m`kq e'@kn\ ps\@s tQkk\ vQwr oy k#w v#d nwr un`

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:
@m| [email protected]\ alj\jW v#dk\ krpE ar @r`@;\n\ kQyn mnEs\sy` "mh @l`kO v#dk\" kl` kQyl s\vyA vQn\qnyk\ lbnv a#wQ.. wmEn\@g qn\n a[Enn aytw\ @pn\nn\d a#wQ @m| [email protected]\ v#d kQyl.. hQk\...

gNn\ gn\d ep` gy`n\..
uB| wvw\ @h`[ nQr\m`N krpA @m| [email protected]\ l#j\j n#wQ @s`\q`p`Uvn\t wv wv @k`pQ krn\d... @m`kq n#w\wA un\t yn en mA n#wQ @[email protected] apQ kvQyk\ [email protected]`w\@n bA un\tw\ @m| @nt| [email protected]\ p#v#w\mk\ [email protected]\@n... [email protected]\ rsQky`t lQynv nm| on\n v#d q#A...

mwk wQy` gNQn\.. [email protected]| e'v ek ek` @k`pQ krn wrmt e' nQr\m`N s`r\}k yQ..

- a`qrNWy @vbW

GURU-G:


GAYAN AIYE,,,,,,

aiye mata therenawa oyata tiyana duka taraha,,aththatama oya satutu wenna,,fn eke kochchara creation tiyenawada,,eth roshan kiyana man oyage ekama thoragaththe eka ela nisai,,
eka hithanna,,eka gana oyata adambara wenna puluwan,,
oyai apiwath dirimath kale creations karanna,

so cary on ur activities,,,,,
ona dekata api innawa aiya,,,,

___GURA___

sathuta:


GaYYa Sellanna Epa Machan,,,

Oya Wage Pahath Weda Karana Piris Hemathenama innawa,,,,,ekak Machan oya kiyana pudgalaya ,,oya nirmanaya copy kireemen oppu wenawa machan a thula thiyena gunathmaka bawaya saha nirmanathma bawa ,,a nisa a gena hithala hitha hada ganin,,,thawa thawath nirmana karapan,, umbata jayen jaya massina

_______________SaTHUTa_______________

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version