Author Topic: NUBA  (Read 38874 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • FN Manager[Moderator]
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NUBA
« Reply #40 on: April 28, 2009, 11:12:23 AM »
Advertisement
pEqEmyQlE jWvQwy
mQhQrWlE a`qry
kqElk\lE bQqEnE @pm
kQmq @m| ar#m#sQy

@y_vny axQysm
[email protected] ml\ k#kOlE q#k
bBr k#l mw\@vmQn\
rgn\@n\ [email protected]|

un\@g\ rFgOmn\ vlt
vXWvR ml\ k#kOl
vsn\wy @s`y`yn
rhs kQv m#n sbq?

madhusanka malliyoo thankss oyata..................
NIM7
NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: NUBA
« Reply #41 on: April 28, 2009, 06:26:51 PM »

̾ ƕ
̾ ̿
Ȩ
ľ ȴ


Ǿ
̨ ƨ
ͺ 弾


辊 ɾ ͼ
Ǫ
ɼ


ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • FN Manager[Moderator]
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NUBA
« Reply #42 on: April 30, 2009, 10:01:50 AM »
XYZ oyata bohooma pin kavi peeliyata


nQqQv#r$ r`wQYy qQgyQ gv| gnnk\m
kqElE n$ wvw\ mt hdn\nt wnQkmt
r`wQYy pEr`vt g$lR kqEl#lQ @p`kOr#
@v|lQl` @nwg lg p`rvyQ hqvwm

@[email protected]@s\ hsrFl\l [email protected] [email protected]| qkQn\nt
pQr$ @pr#mn\ mqQq m` @[email protected] [email protected]\
a`[email protected]\ [email protected]| lg [email protected]\nt sQwS mt
p#wOm p`g` qm` a#yQ @[email protected] h#[email protected]\

hQmQ hQmQn\ nEB ek\k @pl g#sR hWn tQk
kd` @p`dQkr qm` nEB gQy` qErktm
yn\n nEB a$wtm @n`@[email protected]` qErktm
a`@ymw\ en\n b$ @m| m#r#N hqvwt

mQygQy a`qry................

nQm|7


NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: NUBA
« Reply #43 on: April 30, 2009, 05:18:28 PM »
ͼ ļ
՗ ƴ ļ
諭 ļ
ĺ ļ

ɼ
Ĩ ɨ Ŵ ̴
ƪ 墨
՗ ƪ

ļ Ǿ ᄎ ĺ

諭 ɺ
  ̴
ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • FN Manager[Moderator]
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NUBA
« Reply #44 on: May 13, 2009, 01:36:09 PM »
@[email protected] BOHOma sThuthi obata

ahsk\ wrm| a`[email protected]\ krn\n
p`r kQy` qEn\n nEB
syErk\ wrm| @[email protected] @qn\n
mg elQkr qEn\ nEB
@nlEmk\ wrm| pQvQwOr#vt sEvq vQqQn\n
[email protected]\ kQy` qEn\n nEB
[email protected]\ ar#w psQqn\nt [email protected]\ idk\ @s`yn\n
@sv|vmEw\ qQnk.................
@n`h#kQ vQy a`gQy mg @w`tk @h`\
pQy sthnk\ vEv q#kgn\n
@sv|vmEw\ gm| nQym| gm| sQs`r`
@n`h#kQvQy @svn#l\lk\ vEv q#kgn\n
[email protected]\...............
@n`sQwOv hqQsQ a`gmnyk
qEtQmQ [email protected]| aw#gQl\lk el\lW
qgkrn kQrQ qr#@vk\
@[email protected]\ nm| aqhm|q
e' nEBm bv
mt hQmQv ahQmQvR nEBm bv
@[email protected]\ kW rhsk
ar#w vth`gn\n [email protected]|;yk\ gw vEv
q#ngwQmQ
nEB [email protected]\ @n`vn vg
[email protected]\.............
[email protected]\ lq @[email protected]@h lg
@[email protected]\ m` h#rym|q
wnQvENE [email protected]| @l`v...........................................


NIM7[/size]
NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: NUBA
« Reply #45 on: May 15, 2009, 05:43:05 PM »

̺
̾ ͹ ̺
ļ ɾ


Ȩ Ǿ

Ī ȿ
ּ

Ǵ Ǩྴ
ƴ ɾ
ƾ Ī
Ĩ ǭ ;

ƾ

ƾ
ĺ
« Last Edit: November 11, 2010, 12:56:46 PM by @[email protected] »


ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • FN Manager[Moderator]
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NUBA
« Reply #46 on: May 18, 2009, 11:56:16 AM »
Dear @[email protected]
ehenam meekatath mata uththarayak denna......................


a`w\m gnnk hEr#pEr#qE
[email protected]\ nn\n`qEnn @ls
@n`sQwSv vQlskQn\
mENg#sEnE nEB

[email protected]| ek\ vqnkQn\
p#wS p#wOmk\ @lst
q#nEn` pLmE vr
a`[email protected]\ mQhQrQ bv

[email protected]\ nEB,
s#nQn\ mt igQkl`
kQsQ qQnk nEBt m`
hQmQ @n`vn vg

kqElk g#b|vR
e' @v|qn` br kw`vt
@n`vlh` p#vsEv`
[email protected] @[email protected]@h pEqn\nt @pr

kQsQq`k @n`sQwSv
vQls m` asrNv
bl`[email protected]\ [email protected]| @qs
aqhn\n b#rQ kmQn\

[email protected]\ @s`qEr#bv
vQqQn\nt m#v| hWn
bQq qm` a#y [email protected]\
[email protected] @[email protected]@h mqQ vWq

pE0cQ [email protected]\ kqElE
bQqt kQrQ @n` [email protected]\q
a#@g\ @pm|vw` h`
a#y wOtQn\ [email protected]|q

wOr#nE vQy @n`@gvWm
nEB wnQv vQqQn qEk\
bl` in\@n\ @k`@h`m
hQw\ pQw\ n#wQ @lst

s0s`r pEr#qE @ls
[email protected]| @[email protected]@h vQqQn\nt
@ht qQnt [email protected]| @l`v
alEw\ br krvn\n

ahQ0sk [email protected]| @l`v
@g`d ngmQ nEB ek\k
m$NQyn\ vW [email protected]|
ahQ0sk pEwOn\ ht

pQlQgn\n nEB @[email protected]
@[email protected]\ m` @mqQn
[email protected] wOr# h#r @n`ymQ
nEB @[email protected] kQsQ [email protected]NIM7
NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline *Sanda*

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 279
 • Gender: Female
 • Love is happy when it gives comfort to someone..
Re: NUBA
« Reply #47 on: May 18, 2009, 02:17:05 PM »
a`qrnWy nQm`lQ ak\@k~.....

  @g`d`k\ ls\snyQ ak\@k~ @g`d`k\..........
  h#mq`m mm oy`@g kvQ rs v|qQnv` ........
  e~ [email protected]~m oy`  ek\k kvQkm| krn      y`Uvtw\ [email protected]\ sEb p#wOm|.......
[email protected]~ mt ey`@g kvQ nm| @p~n\@n n$..e~w\ e~vw\ @g`d`k\ ls\sn a#wQ kQyl hQwnv`.......

s[`.........
« Last Edit: May 18, 2009, 02:19:02 PM by *Sanda* »
"obt ymk\ kl h#kQy#yQ ob vQX\v`s krn\@n\q,obt ey kl h#kQy.."
[email protected]' ekm @qyyQ ls\sn ..e' bl`@p`@r`w\wSvk\ @[email protected]\ qEk\ vQ[Wm..

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: NUBA
« Reply #48 on: May 18, 2009, 06:07:34 PM »
Den balanna uththare kohomada kiyannakoooooooooo
Ī

Ǿ
溨 Ĩ

꺾ɨ
ƾ ƨ ƾ
̊ĺ
Ǿ Ǿ

Ǩ ɾ
ɨ ɺ
༨ ƴ
ĺ ɺ

ʹ ͺ
ּ ʹ ƨ
ļ Ǿ
ƴ

Ǿ ɴ ɾ
ɺ ɾ
ɴ
ɾྴ

; ɺ
ĺ 7ƾ
ɾɴ ͹
Ǖ Ĵ

辊 Ŵ ྴ ^
ユ Ĵ

7 ʹ Ǿ

ƾ ^ ɾɾ
^ 娼  ȴ
ɾྴ
ͼྴ

ɴ
Ǿ
ɾ ɾྴ
ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • FN Manager[Moderator]
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NUBA
« Reply #49 on: May 22, 2009, 09:44:56 AM »
sada nagaa thanks comment valata and @[email protected] nuba kauru nunath magee asvalata kadhulak genaave eetharamata hadavathata danena vidiyata kathakala nisa bohooma pin nubalaa dennatama
nim7
NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline -ŴăśĦ-

 • I am Perfect in My Imperfections, Happy in My Pain, Strong in My Weakness, And Beautiful in My Own Way.... I am Me...
 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 610
 • Gender: Female
 • Happiness is not a goal, but a way of life...
Re: NUBA
« Reply #50 on: May 22, 2009, 11:44:32 AM »
ls\snyQ ak\[email protected]`\[email protected]\ a#s\ vlt k[EU unnv`... e' wrm| ls\snyQ..
oy vQqQyt qQgtm lQyn\n.....

mm oy`@g\m n$n`.....

-vr\;`-

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • FN Manager[Moderator]
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NUBA
« Reply #51 on: May 28, 2009, 02:58:45 PM »
thanks mage Warsha naneee

sw\wtm mt qEn\n @[email protected]
rFkgnQmQ h#kQ s$m @lstm
nEBt @[email protected] pEqn @lstm
pEqmQ @[email protected] [email protected]| pEwOht

n#h# a#y @lst h#r yn\@n nEB
ep` kQsQ qQn s#k krn\nt
[email protected]| hQs mw aw wb` m`
qQvErmW [email protected]\ nmQn\ aq

w#nEvmEw\ m#qErk\ [email protected]\
nEBw\ m` h` wnQv @[email protected]
@n`h#kQ bv m` qnQmQ sQhQny
kQsQqE qQnyk itE @n`vn vg

qEkk\ n$ mt bQqW gQy mEw\
e' sQhQn m#[email protected]\ sEvy aq
@g`dngmQ ylQ sQhQn m#qErk\
ap [email protected] wnQvW @[email protected]\nt

@n`lq mEw\ m` mv| pqvQyk\
vQqQmQ m` [email protected]\ @[email protected]@h wv
nmEqE [email protected]\ ahQ0sk bv
hQmQ kl` mt mv| pqvQyq

pE0cQ [email protected]\ kQrQ sQn` lg
[email protected]\ @l\ kQrQ vEN` sw\wyQ
ohEt ahQmQvE [email protected] @[email protected]
[email protected]\ l#@bn` bvt sw\wyQ

pE0cQ pEwO ht pvsn\n [email protected]
mv|n\ ym| qQn p#[email protected]` bv
[email protected] @ls nEB [email protected]\ [email protected] pEwO
rFkgn\n [email protected] q$s\ @lstm

sQhQn qkQmW Lg Lgm en
e' qQny ap mEn g#@sn\nt
e' @s`qEr# qQn [email protected]| @p`dQ pEwO
[email protected]`\ m` am|m` @lsNIM7
NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: NUBA
« Reply #52 on: May 28, 2009, 06:13:25 PM »꼾ྴ
̨ ɾ ĺ
ƾ ļ
ͼ

ɼ ̾
ͼɺ
ƴ
Ǽ ̴ܾ꼾 ʹ
̺ ȭ
ɾ ﺨ

Ī 弴
ƾ ̺
ƾ
Ŵ ɼƨ
ɼ

̨
̼ ɕ
ۨ
̨

ɺ
 
ĺ ᄄ ǰɕ
Ī ɕ
ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline shemoli

 • no 1
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 217
 • Gender: Female
 • adurata eliya denna wera darana sadata mama adarei
Re: NUBA
« Reply #53 on: May 28, 2009, 11:24:16 PM »
kadulu pirunu oya daasata dennata tharam deyak nathath.........
me adare innawamai oya lagata wela.........
watena kadulu pisalannata atha digu nowunath..........
mada pawanakwath wee ennam oya kadulu pisalannata........

eth oya dannawada..........?
mage kadulu pialanna katawathma ba............
me matawath ba..........
maha muhuda uthuranna aduwath , mage hithe duka makanna ba........

eth dawasaka ape adare wena thanaka ekatama pipewi.........
e sundarathwaya dakinna mama hadawathin thawamath jeewamanai.......
me kadulu kata edata poda wassak wela ape adareta aashirwadayak wei...
oyage mage susum poda ape adarayata jeewaya gena dei............

kiyanna, kawadawath oya adanne na kiyala........
IM COOOOOOOOOOOOOOOOL

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • FN Manager[Moderator]
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NUBA
« Reply #54 on: June 10, 2009, 11:28:09 AM »
THANKS lot dennatama shemoli naga and Xyz aiyaa,,,,,,,,,,,,,,,,,wnQvW @gvW gQy [email protected]\ p`U @l`\kyt
@k`@h\@q`\ sQt p#mQN @[email protected]@s\ ar#w\ @gn
a`[email protected]\ [email protected]\n [email protected]\ e' [email protected]\
nEByQ mt @pn\[email protected]| @s`qEr# bv [email protected]\

ahQmQ bv q#n q#nm ahQmQ vn\nt @n`qW
q#w\ @qk qQgO krn\ nEByQ mt p#[email protected]|
ssr p#wOmk\ @lst
[email protected]\n [email protected] hqt [email protected]\ pEr`vt

amQhQrW awWwy [email protected]` qmn\nt
ar#w\ br @ht qQnk\ nEB smg @gvn\nt
[email protected]| @l`v srsv` swOt ylQ @[email protected]\nt
nEByQ mt p#[email protected]| [email protected] pEwOt mv @vn\n

[email protected]\nt @n`qW hQw armENk @h`v` @gn
q#dQ krn\ sQwOvQl\l [email protected]\nt nEB @svn
s#[email protected] a`sQrQ [email protected] en\n m0 wnn vQt
a#yQ @[email protected] pvsn\@n a$w\ vW yn @lst

yn\n o|n$mnm| [email protected]\n$ m0 wvw\
[email protected]\ nEB v0k y#yQ [email protected]\ mt wv vrk\
mh @mrk\ @pm| h#gOm| [email protected] [email protected]\ hQr krn\
yn @lst kQyn\@n\ v0kvW nEB nEBt

h#kW nm| pQlQgn\n m` [email protected]| pwQnQ @ls
[email protected]\ qQrQ v#dQkrn\ wnn\nt @s`qEr# @l`v
nQbqvm nEB smg [email protected] h#m m`vwm
mm sQtQmQ @svn#l\l @ls [email protected]| @l`\kyt
 


nQm|7
NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • FN Manager[Moderator]
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NUBA
« Reply #55 on: June 22, 2009, 01:49:47 PM »

NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • FN Manager[Moderator]
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NUBA
« Reply #56 on: July 10, 2009, 02:10:05 PM »

NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • FN Manager[Moderator]
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NUBA
« Reply #57 on: July 15, 2009, 02:04:55 PM »

NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • FN Manager[Moderator]
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NUBA
« Reply #58 on: July 22, 2009, 02:47:09 PM »

NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • FN Manager[Moderator]
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: NUBA
« Reply #59 on: September 23, 2009, 03:15:56 PM »

NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS