Author Topic: malaa  (Read 1988 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline malaa

 • mal kekulakata adare karanna thanam ei punchi samanalunta
 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 4
 • mal loke maha bungarajaya
malaa
« on: October 14, 2008, 10:31:08 PM »
Advertisement
« Last Edit: October 14, 2008, 10:34:01 PM by malaa »
mal kekulakata adare karanna thanam ei punchi samanalunta

Offline malaa

 • mal kekulakata adare karanna thanam ei punchi samanalunta
 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 4
 • mal loke maha bungarajaya
Re: malaa
« Reply #1 on: October 17, 2008, 04:59:24 PM »
mal kekulakata adare karanna thanam ei punchi samanalunta

Zoro

 • Guest
Re: malaa
« Reply #2 on: October 17, 2008, 05:19:10 PM »
agei kawi ube....
piliganna nimnayata ubawa sadaren...
liyapan thawa kawi apita widinna....
ubata jaya...


- ZoRo

Offline malaa

 • mal kekulakata adare karanna thanam ei punchi samanalunta
 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 4
 • mal loke maha bungarajaya
Re: malaa
« Reply #3 on: December 06, 2008, 05:03:06 PM »
dunnu sahayata menna malak zoro :P
« Last Edit: December 06, 2008, 05:09:07 PM by malaa »
mal kekulakata adare karanna thanam ei punchi samanalunta

Offline malaa

 • mal kekulakata adare karanna thanam ei punchi samanalunta
 • කිරිකෝඩු Kiri-Kodu
 • *
 • Posts: 4
 • mal loke maha bungarajaya
Re: malaa
« Reply #4 on: December 06, 2008, 05:05:14 PM »
al\lpE @gqr vw\@w\
v#lyk\ iqW a#w\@w\
ayQwQkr# vw\@w\
kn\n b$ sQw\@s\
bln h#m wQs\@s\
v#ly hQn#@hn\@n\
v#l hQmQ @gqr n#w\@w\
qQnykQ uq` @vn\@n\

bll` @h`qt vt pQt
ghl` srm k#h# pt
p#nl` km|BQ v#t
a#qEn` v#ly kn\nt

q$wQn\ @gn v#ly
glv` pQt ktEv
kn vQt v#l mqEl
@hnyk\ [email protected] pQtt
v#qEnyQ @n`sQwO @ls
h#m @qvQ sQhQ vQy
v#l mqElE vQsQ vQy
v#l hQmQ lg vQy
mm udQn\ vQsQ vQy

ov` @qmQ asnE
@my @h`qt sQhQ gnE
h#kQnm| v#l knE
@k`@h`l\l$ g` @n`gnE
mal kekulakata adare karanna thanam ei punchi samanalunta