Author Topic: WEEDIYEA..... SADaaaa  (Read 1261 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline crush99

  • බඩපිස්සෝ BadaPisso
  • **
  • Posts: 18
WEEDIYEA..... SADaaaa
« on: May 06, 2009, 07:45:08 PM »
Advertisement
weediyea knoea anduri pahan tamba bindi.......
sangawilla numbea ruwa eahi tibeado andiee....
turunu weeya apea kalayea,,,marieee
taneekamaea andurea paluweaaa....

 taniwa ada ma weediyea sadaaa................

palu weediyea mama numbea ruwa wimasanawa.............
 nan deasin eawan ruu ma sitea andeanawa.....
raya pahan weala ea ruu ma hara yanawa...........
sonduriyea numbea ruwa maa sitea andeanawa........

weediyea taniwa ada ma weediyea sadaaa

nihanda widiyeaa mata nubea handa raudeanawa......
nan deasin nowa ea handa setean aseanawa.......
dina sathi geawee ea handa ma sita tearapanawa.....
sonduriyeaaa numbea handa ma tula rauudeanawa................

weediyea taniwa ada ma weediyea sadaaa......

weediyea konea andurui pahan tamba niwiee.........
sangawila numbea ruwa eahi tibedoo andi......
turunu wiya apea weanwee kalayea mariee...
tanekamea paluwea andureaaa ......

 taniwa ma ada weediyea sadaaa...........................................
.......