අන්‍යෝන්‍ය උදව් - help center > සාමාන්‍ය - general assistance

යුනිකෝඩ් එක්ක සමගාමී වෙමු ද? IF you have Sinhala UNICODE Facility?

(1/1)

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:
යුනිකෝඩ් එක්ක සමගාමී වෙමු ද?

ඔබට යුනිකෝඩ් පහසුකම ඇත්නම්,
ඔබ විසින් සාමාන්‍ය කපුටාඩොට්කොම් ෆොන්ට් එකෙන් ඔබේ සටහන් පළ කරනවා නම්,

මෙතැන් සිට ඔබ සාමාන්‍ය ෆොන්ට් එකෙන් පල කරන සියළුම සටහන් වලට යටින් එහි යුනිකෝඩ් සංස්කරණයක් එම හුයේම එක් කරන්න අමතක කරන්න එපා.. යුනිකෝඩ් පහසුකම ඇති එහෙත් සාමාන්‍ය ෆොන්ට් එක නැති අපේ හිතවතුන්ට එය වඩාත් ප්‍රජෝජනවත් වේවි.

අනෙක් පසින්, ඔබේ සටහන් වැඩිම පිරිසක් වෙත ග්‍රහණය කිරීමේ පියවරක් ලෙස මේ ක්‍රමය භාවිතා කල හැකියි.

උදාහරණයක් ලෙස ෆන්ටසි නිම්නයේ මා පල කොට ඇති මේ සටහන බලන්න..
http://sinhalaya.com/nimnaya/index.php/topic,6706.msg48375.html#msg48375

Unicode Version: යනුවෙන් එම හියේ ම යුනිකෝඩ් සංස්කරණය ද පල කොට තිබෙනවා..

other useful posts:
ඔබේ සටහන් වැඩිම පිරිසකට පෙනෙන්න නම්?   | how your FN posts get maximum hits?
http://www.sinhalaya.com/nimnaya/index.php/topic,9329.0.html

- ආදරණීය වෙබී

-ŴăśĦ-:
නියමයි අයියා..........
මටත් යුනිකෝඩ් තියෙනවා ඔන්න........ :lol: :lol: :lol:

-වර්ෂා-

Navigation

[0] Message Index

Go to full version