Author Topic: ~~~ අසිරිමත් මිනිසෙකුට උත්තමාචාරය ! ~~~ One of the greatest politicians in Sri Lanka  (Read 2359 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Asha Nanayakkara

 • බඩපිස්සෝ BadaPisso
 • **
 • Posts: 44
 • Gender: Female
  • SINHALAYA.COM
Advertisement

In 2005, almost fifty years after he left Oxford , Mr. Lakshman Kadiragamar's portrait was unveiled at the Oxford Union. This was a great honour bestowed by the Oxford Union on only 15 others in its 183 year history.


Mr Kadirgamar had this to say about that event;

'......I would like to, if I may, to assume that I could share the honour with the people of my country, Sri Lanka . I had my schooling there, my first university was there, I went to Law College there and by the time I came to Oxford as a postgraduate student, well, I was relatively a matured person. Oxford was the icing on the cake … but the cake was baked at home ......(applause) .'

This is indeed true. People appreciate only the icing on the cake not where it was baked first.
Please don't forget your motherland!


~~~ by a forwarded email.....

([email protected]|l\ pNQvEdyk\ a#[email protected] --- phw q#k\@vn\@n\ ehQ sQAhl prQvr\wnyyQ..)

lk\;\mn\ kqQrg`mr\ mhw` wm pX\c`w\ up`{Qy l#[email protected]\ eAgln\[email protected]\ ok\s\fr\d| [email protected] ewOm` [email protected]\ [email protected] vsr 50kt psE enm| vsr 2005 qW ewOm`@g\ Plkyk\ ok\s\fr\d| [email protected]\ nQr`vrNy @krQnQ. ok\s\fr\ [email protected]\ vsr 183 k iwQh`sy wOl @mm uprQm @g_rvy l#bR [email protected]`s\s awrt lk\;\mn\ kqQrg`mr\ mhw` q ek\vR awr, @m| e' pQLQb[v ewOm` q#k\vR aqhs\..

"h#kQnm|, m` l#bR @m| @g_rv sm|m`ny m`@g\ [email protected]| , XWY lAk`@v| jnw`v smg @bq` gn\nt k#m#w\@wmQ. mn\q m` p`s#l\ [email protected]\w\, [email protected]\ pY}m vQX\v vQq&`l a{&`pny l#[email protected]|w\, nWwQ [email protected]|Xy l#[email protected]|w\ ehQqW y,  m` ok\s\fr\d| @vw p#[email protected]\ pX\c`w\ up`{Qy l#bWmt pmNQ. ok\s\fr\d| ynE @k\k\ @[email protected]\ mwOpQt ayQsQn\ wt|tEv pmNQ, nmEqE em @k\k\ @gdQy [email protected]\ [email protected]\qW y...."

@kwrm| vtQn` kQymnk\ q ? mwOpQt w#vr$ ayQsQn\ wt|[email protected]| ar#my agy krnv` vQn` em @k\k\ @gdQy [email protected]| @k`@h\q#yQ vQmsn\@n\ [email protected]\ kW @qn` q ?

[email protected]\ mv|bQm amwk @n`krn\[email protected]` @n`qkQn\n,,,,
a`rm|xyk\ amwk kr lbn an`gwyk\ n#w....!Unicode Version :
ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් මහතා තම පශ්චාත් උපාධිය ලැබුයේ එංගලන්තයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් සරසවියෙනි. එතුමා සරසවියෙන් සමුගෙන වසර 50කට පසු එනම් වසර 2005 දී එතුමාගේ ඵලකයක් ඔක්ස්ෆර්ඩ් සරසවියේ නිරාවරණය කෙරිනි. ඔක්ස්ෆර් සරසවියේ වසර 183 ක ඉතිහාසය තුල මෙම උපරිම ගෞරවය ලැබූ අතලොස්ස අතරට ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් මහතා ද එක්වූ අතර, මේ ඒ පිළිබඳව එතුමා දැක්වූ අදහස්..

"හැකිනම්, මා ලැබූ මේ ගෞරව සම්මානය මාගේ රටේ , ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව සමග බෙදා ගන්නට කැමැත්තෙමි. මන්ද මා පාසැල් ගියේත්, මගේ ප්‍රථම විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලැබුවේත්, නීති ප්‍රවේශය ලැබුවේත් එහිදී ය,  මා ඔක්ස්ෆර්ඩ් වෙත පැමිණියේ පශ්චාත් උපාධිය ලැබීමට පමණි. ඔක්ස්ෆර්ඩ් යනු කේක් ගෙඩියේ මතුපිට අයිසින් තට්ටුව පමණි, නමුදු එම කේක් ගෙඩිය සෑදුනේ නිවසේදී ය...."

කෙතරම් වටිනා කියමනක් ද ? මතුපිට තැවරූ අයිසින් තට්ටුවේ අරුමය අගය කරනවා විනා එම කේක් ගෙඩිය සෑදූවේ කොහේදැයි විමසන්නේ කීයෙන් කී දෙනා ද ?

ඔබගේ මව්බිම අමතක නොකරන්න.....හෙලා නොදකින්න,,,,
ආරම්භයක් අමතක කර ලබන අනාගතයක් නැත....!


ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් යනු "සිංහල", "දෙමළ", "මුස්ලිම්" යන වචන වෙනුවට "ශ්‍රී ලාංකික" යන වචනය භාවිතා කල, එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරූපය අන්තර්ජාතිකව ගොඩනගන්නට ඉතාමත් වටිනා කාර්යභාරයක් ඉටුකල එනිසාම ම්ලේච්ඡ එල්.ටී.ටී.ඊ. ඝාතන ලැයිස්තුවේ ඉහලින්ම ලැයිස්තුගත වූ මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ පහල වූ අති විශිෂ්ටම දේශපාලනඥයකු / විදේශ ඇමතිවරයකු යැයි කීම අතිශයෝක්තියක් නොවේ....


Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE®
Unicode Version:
ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් යන "නියම මිනිසාට" මාගේ ශීර්ෂප්‍රණාමය පුද කරන ගමන් ඔබේ සටහනෙහි වූ එක් වැකියකට ඌණපූර්ණයක් කිරීමට කැමැත්තෙමි// එනම්,

මවුබිම අමතක කරන, මවුබිම හෙළාදකින නරුම මනස් ඇත්තවුන්ගේ සාහසිකත්වයට එරෙහි වීමට තරම් සිය කශේරුව ශක්තිමත් කර ගන්න..
මගතොටදී, රස්සාවේදී හෝ සයිබරයේ දී මවුබිමට ගරහන අයෙක් දුටුවොත්, ඒ අමනයාට එරෙහිව ඉදිරියට එන්න,,

මා ඉදිරියේ ම,
මා උපන් මවුබිමට ගරහන්නෙක් වේද
එදවස උගේ "මරණ මංචකයයි"
Font Version:
lk~;~mn~ kqQrg`mr~ yn "nQym mQnQs`t" m`@g~ XWr~;pYN`my pEq krn gmn~ [email protected]| [email protected] vR ek~ v#kQykt u_NpRr~Nyk~ kQrWmt k#m#[email protected]// enm|,

mvEbQm amwk krn, mvEbQm @hL`qkQn nr#m mns~ a#[email protected]~ s`hsQkw~vyt [email protected] vWmt wrm| sQy [email protected]~r#v Xk~wQmw~ kr gn~n..
[email protected]`tqW, rs~s`@v|qW @h`~ [email protected]~ qW mvEbQmt grhn [email protected]~ [email protected]`w~, e~ amny`t [email protected] iqQrQyt en~n,,

m` [email protected]~ m,
m` upn~ mvEbQmt [email protected]~ @v|q
eqvs [email protected]~ "mrN mAckyyQ"


I'm on the way..