Author Topic: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  (Read 18447 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline araliyamala

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 305
 • Gender: Female
 • අවංක හිනාව තරම් වටිනා තෑග්ගක් තවත් නැත.....
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #20 on: October 06, 2011, 11:52:11 PM »
Advertisement
වැහි නැති දාට හඬනවා වැහි         ඉල්ලාලා
හිරු රැස් නොමැති තැන කළුවර      රජවීලා
අත් තටු හොඳයි යමු ඈතට           පියඹාලා
මගෙ පෙම හිඳියි නුඹ වෙනුවෙන් වෙන්වීලා

.....මුතූ.....


muthu
Don't troubles to trouble till trouble troubles you.

         araliyamala(muthu)

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #21 on: October 07, 2011, 02:17:02 PM »
තිමිර මීදුම් වලා නෙතු කෙවෙනි සරසලා
සිනාමල් වියකිලා සිත් අහස කලුවෙලා
පියනැගූ මග දිගේ ගල් බොරලු ඉහිරිලා
බිදි පෙමක මිහිරි බව සිත කොනේ තනිවෙලා

පුරහදට පෙරාතුව අමාවක පැමිනිලා
නිසල වූ විසල් දිය සසල වී කැළබිලා
වසන්තය හැරගිහින් වස්සානෙ පැමිනිලා

නැවුම් පිවිතුරු පෙමක කදුලකට අත වනා
ජීවිතේ රැදි සතුට වියැකිලා බොදවුනා
අසරනවු මගේ හිත හැමදාම තනිවෙලා
නුඹට පෙම් කල පවට කටු ඉබුල හිමි වෙලාľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #22 on: October 07, 2011, 02:29:28 PM »
වැහි නැති දාට හඬනවා වැහි         ඉල්ලාලා
හිරු රැස් නොමැති තැන කළුවර      රජවීලා
අත් තටු හොඳයි යමු ඈතට           පියඹාලා
මගෙ පෙම හිඳියි නුඹ වෙනුවෙන් වෙන්වීලා

.....මුතූ.....


muthu-Araliya mala

පියඹා යන්න එක්වී අත්තටු සලලා
හැමදා ඉන්න මදහස මා ලඟ පාලා
කියනා ලෙසින් තනිකර නොම මා දාලා
පොරොන්දු වන්න තනි නොකරන බව කියලා


ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline araliyamala

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 305
 • Gender: Female
 • අවංක හිනාව තරම් වටිනා තෑග්ගක් තවත් නැත.....
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #23 on: October 08, 2011, 12:46:43 AM »
පියඹා එන්න සිතුවේ යලි යන්න          නොවේ
හදවත දෙන්න සිතුවේ යලි ගන්න         නොවේ
සෙනෙහස සමග ලැබුනොත් ඔබෙ අදර     සුවේ
කිසිදින නොයන බව පවසමි අත තබා    පපුවේ

.....මුතූ.....


muthu
Don't troubles to trouble till trouble troubles you.

         araliyamala(muthu)

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #24 on: October 10, 2011, 02:32:47 PM »
පෙරදින පියාඹා යනවිට හැරදමා මා
කදුලු බිදු පිසලා මා නුඹට සමු දුන්නා
නැවතත් ඇවිල්ලා නොයන බව දිවුරාලා
හැර නොයයි කියලා කියන්නේ කෙලෙසා

කූඩුව සදා මා නුඹට ඇරයුම් කෙරුවා
වෙන හිතක් දැකලා නුඹම පියමන් කෙරුවා
යලි මා සොයාලා ඇවිත් පෙම පුදාලා
තනි නොකරයි කියලා සිතන්නට මට බැරුවා


ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline araliyamala

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 305
 • Gender: Female
 • අවංක හිනාව තරම් වටිනා තෑග්ගක් තවත් නැත.....
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #25 on: October 11, 2011, 03:00:56 PM »
පෙරදිනක වූ වරද මතු දිනෙක නොවෙන   ලෙස
දිවුරා සපථ වෙමි හැර නොයමි ඔබ           පහස
පා නමැද යලිත් මා ඉල්ලන්නෙ අද       මෙලෙස
ඔබ හදෙහි නවතින්න යලිත් ඉඩ ලැබෙන    ලෙස

.....මුතූ.....


muthu
Don't troubles to trouble till trouble troubles you.

         araliyamala(muthu)

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #26 on: October 12, 2011, 12:05:08 PM »
බිදුනු බදුන කෙලස කලත් යලි තනවනු බෑ
හැරගිය නුඹෙ නිකැලල් බව මට ලැබෙන්නෙ නෑ
දෙපා නැමැද ලංවන්නට එපා කියනු බෑ
මගේ හදේ රැදුනු මතක අමතක වී නෑ


ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline araliyamala

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 305
 • Gender: Female
 • අවංක හිනාව තරම් වටිනා තෑග්ගක් තවත් නැත.....
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #27 on: October 12, 2011, 02:20:01 PM »
දෙමව්පියනට අවනතව ඔබෙන් සමු       ගත්ත ද
පිවිතුරු කම මගේ ඔහු උදුරා            අරගත්ත ද
පිවිතුරු සෙනෙහස සමග ඔබහට දුන් මගේ    හද
තවමත් ඔබ ලඟයි පෙරදින සේම                 අද

ඔබ දෙපා නමැද මට ඔය හදට           තුරුළුවන්න
ඔබට බෑ කිසි දිනක එපා යැයි               පවසන්න
අපේ සොඳුරු අතීතයේ මතකයෙන් සැනසෙන්න
යලිත් මා ඔබ ලඟයි ඉතින් මට තුරුළු        වන්න

.....මුතූ.....     


muthu
Don't troubles to trouble till trouble troubles you.

         araliyamala(muthu)

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #28 on: October 12, 2011, 02:30:30 PM »
පෙරදින තනිවෙලා මා ඉල්ලා සිටියා
ආදරේ පෙරට දාලා නුඹ වැලකූවා
පිවිතුරු කම නුඹේ ඔහුවෙත පිදුවා
පෙම් කල නිසා මට අහිමිව ඇත ඒවා

සෙනෙහස මුලට ගෙන සැමදා රවටනවා
මට හිමි දෙත් අනුනට නුඹ පුද දෙනවා
දෙපා නැමද මගෙ සෙනෙහස රවටනවා
පෙම කල නිසා මම හැමදා පරදිනවා


ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline araliyamala

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 305
 • Gender: Female
 • අවංක හිනාව තරම් වටිනා තෑග්ගක් තවත් නැත.....
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #29 on: October 12, 2011, 09:49:16 PM »
ඔබ මා හා පෙමින් සිටි ඒ සොඳුරු කාලයේ
සැඳෑ අඳුර හා තනි වූ ඒ සොඳුරු නිමේශයේ
ආදරෙන් තුරුළු වී සුපෙම් හාදු දුන් මොහොතෙ
ඔබ මගෙන් අයැද සිටි ඒ මගේ පිවිතුරු බව
ඔබ නමින් පුද දෙන්න ඒ මොහොතෙ මැලි උනේ
ගුණවත් දෙමාපියන්ගේ ඒ ගුණවත් බවට
ඔබ හා මා ගරු කල නිසාවෙනි.............
පූජනීය ආදරයේ අරුත දත් නිසාවෙනි
මා පිය කැමත්තට ඔහු හා ගිය දිනේ
අකමැත්තෙන් වුවද ඔහු හට මම අවනත උනිමි
පෙරදිනක මා එලෙස ඔබට අවනත වී තිබුනි නම්
මව් පිය මගේ වහ කනු නොඅනු මානය.......

අද දිනේ මා මෙසේ ඔබ ලගට පැමිනියේ
ඔහු හා ගෙන ගියේ මගෙ ගත පමනක් බැවිනි
ඔබ ලඟ තැබූ මසිත ඔබ මට නොදුන් බැවිනි
සිත නැතිව මගේ ගත මැරී ඇතුවා සේය අද
වූ සැම දන්නා ඔබ කිමද අද
විරසක වෙලා මා හා දොස් නගන්නේ මට.....
ඔබ හදේ කිරුළුපලන් මා ආදරයට
ඔබ ලොවෙහි රජ වෙන්න අවසරද අද.....

.....මුතූ.....
   

muthu
Don't troubles to trouble till trouble troubles you.

         araliyamala(muthu)

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #30 on: October 13, 2011, 09:22:13 AM »
මාහට පෙම් කලා නම් නුඹ ඔය කියන තරම්
මා හැර යයිද වෙනතක වී තුරුලු වෙමින්
මා පිය කිව් නිසා හැකිනම් මකනු සිතින්
මා වෙත යලිත් ආවේ ඇයි මවුට හොරෙන්

කිතුල් ගසක යන මිනිහා තණ සෙව්වා
ගොනා අරන් යන මිනිහා ලණු ගත්තා
අහිමි පෙමට මම දුක් කවි කෙරුවා
මට හිමි නොවී පිවිතුරු බව ඔබ පිදුවා

පෙරදින මවෙත පිදුවානම් ඉල්ලු කල
නුඹ මාපියන් දෙන්නේ නෑ කාර බැඳ
කරගත්තනම් යන්නට දේ මගේ ලොවට
නුබ පෙම් කලේ බොරුවට මා හිතට පෙර

මා පිය කිව් නිසා ඔහු හා යන්න කියා
නුබහට තිබුනි පවසන්නට බෑම කියා
ඒ ලෙස වුනානම් අද නෑ මෙලෙස කතා
මම හොද නිසා යලි නුඹ මා ලගට වෙලා

නුඹ හැර ගියත් මම නෑ කවුරුත් පැතුවේ
මදු බඳුනටත් මගෙ ලොව තුල ඉඩ නැත්තේ
කවිකම් කලෙමි විරහව මම හද මැදුරේ
චපල නුඹ නිසා තාමත් හිත පෑරේ


ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline araliyamala

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 305
 • Gender: Female
 • අවංක හිනාව තරම් වටිනා තෑග්ගක් තවත් නැත.....
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #31 on: October 13, 2011, 11:26:15 PM »
මා දිවියට වඩා මා ඔබට පෙම් කලෙමි
එය මටත් වඩා හොඳින් ඔබ දැන සිටියේය
එහෙත් මහ මෙරක් දුක් උහුලා
මා වෙනුවෙන් යුතුකම් කල.....
දෙමාපිය වෙනුවෙන් මා කල කැපකිරීම
චපල කමක් ලෙස දැකීමට
කෙසේ නම් සිත් වුනිද එසේ මට පැවසීමට
අනේ මට දැරිය නොහැකිය ඔබෙ ඒ වදන්
මගේ හිත මට වඩා හැඳින්නේ ඔබය
බොහෝ විට හොඳ නරක කියා දුන්නේ ඔබය
මගේ තීරනයට කඳුළු පිරි දෙනෙතින් සමුදුන්නෙ ඔබය
එහෙත් අද ඔබට කුමක් සිදුවුනිද...........

ජීවිතේ එක දිනක තමන් ගත් තීරණය
වැරදි බව මා පියන් දත් නිසා අද මා නිදහස් වුනි
එදා මට සමුදී විරහ ගී ලියූ ඔබ
අදත් තනිව සුසුම් ලන බව මා දැන උනිමි
ඔබ මුවින් පිට කල සැම සුසුම් බිඳක්ම
මා පපුව දවා හළුකල බවද ඔබ නොදනී
රෑ එලිවෙන තුරාවට කඳුළු ගඟක ගිලී
මරණයට අඬ ගැසූ බව ඔබ නොදනී
ඔබ ලඟ පුද දෙන්න නිකළැල් බව අද දින
මා සතු නොවෙන බව පමනක් ඔබ දනී
ඒ ගැන පමනක්ම ඔබ කතා කිරීමට උනන්දුවේ
එහෙත් මා ඔබට පෙරදින පිදූ ආදරයේ පිවිතුරු බව
එලෙසින්ම මා සතු වන බව ඔබ නොදනී
කෙසේ නමුත් ඔබ මෙසේ................
මට වැරදුන ඒ මොහොත ගැන පසු තැවේ නම්
මා ඔබට පිදූ ප්‍රේමයේ නාමයෙන් මා දිවියෙන්
සමුගන්න පතමි අවසර ඔබෙන් මෙලෙසට

.....මුතූ.....


muthu
Don't troubles to trouble till trouble troubles you.

         araliyamala(muthu)

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #32 on: October 14, 2011, 09:42:11 AM »
දිවියට වඩා පෙම් කරනා බව සිතුවත්
වෙනතක වෙලී නුඹ ගියෙ මා හැර කොහෙවත්
කදුලැල් මගේ හිත් මල තාමත් සැරුවත්
බැදි පෙම මාලගයි නුඹ මා තනි කෙරුවත්

නිකැලල් පෙමක් මා පිදුවේ නුඹ නමටයි
පිවිතුරු බව නුඹේ සොයනුයෙ ඒ හින්දයි
පෙම් කල දිනේ දිවුරුවෙ නුබ මා නමිනුයි
අන්සතු නොවී මා වෙත එනවා කියලයි

පෙරදින මතක මා හදවත හඩවනවා
නෙතු කදුලකින් දුක හෙමිහිට මතුවෙනාවා
අන්සතු වෙලා නුඹ මාවෙත යලි එනවා
දුක් පිරි හදට තව දුක් ගින්නක් දෙනවා

මියයනු රිසිනම් නුබහට මා නැතුව
මරනය වැලද ගත්තද මා කී දවස
මවු පියො පෙරට දා පෝරුවෙ රැදි අරුම
තාමත් හිතට වද දෙනවා හැමදාම


ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline araliyamala

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 305
 • Gender: Female
 • අවංක හිනාව තරම් වටිනා තෑග්ගක් තවත් නැත.....
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #33 on: October 16, 2011, 02:22:33 PM »
ඔහු හා එදා මා පෝරුව මත               උන්නේ
සිත නැති ගතක් අරගෙන ඔබ             දන්නේ
සිත නැති ගතට ජිවිතයක් නැති           වන්නේ
එනිසයි සිත ඇති තැනට ගත අරගෙන   එන්නේ

මගේ පැමිණීම ඔබ හට දුක ගෙන         දේනම්
මට හිමි නැති පිවිතුරු බව                අයදීනම්
ඔබ නැති තැනක මරණයටත් ඉඩ නැති      නම්
තනිවම හිඳින්නට උව මම අද             සූදානම්

.....මුතූ..... 


muthu
Don't troubles to trouble till trouble troubles you.

         araliyamala(muthu)

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #34 on: October 21, 2011, 03:44:22 PM »
පෙම් කව ලියූ පෙරදින සිහිවේ ආයේ
නලලත අත තබා කිම ඔබ දිවුරූවේ
අහිමි වුනොත් පෙම් කල ඔබ මගේ ප්‍රේමේ
සත්තයි මිය යනව පැනලා මම මුහුදේ

කාලය ගෙවී තනිවීලා මම ඉන්නේ
පෙරදින මතක මගෙ තනියට ලග ඉන්නේ
හදවත් රිදී කදුලක් නෙත සරසන්නේ
පෙම්කල පවට මම ඇයි මේ විදවන්නේ

මා පිය නමින් මා තනිකර ඔහු පතලා
පුදදුන් සෙනේ මාලග පොඩිකර තලලා
අසරන හදවතේ දුක් ගිනි දල්වාලා
නැවතත් කිමද මා ලග නුඹ පෙම පතලා


ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline araliyamala

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 305
 • Gender: Female
 • අවංක හිනාව තරම් වටිනා තෑග්ගක් තවත් නැත.....
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #35 on: October 21, 2011, 06:23:32 PM »
පෙම් කව පෙර දිනක ඔබ ලියූ මා      නමින්
නලලත අත තබා දිවුරුවේ ඔබ         නමින්
කිසි දින තනි නොකරන බව මා       පෙමින්
මියදෙන්න ඉඩ නොදී මා හිඳිමි          ලගින්

කාළය ගෙවී ගියමුත් ඔබ තනි           කරලා
පෙර දින මතක සමගින් ඔබ ලඟ       හිඳලා
නෙත රැඳි කඳුල ඔබගේ මා           පිසදාලා
ඔබ විඳි දුකින් මුදවමි ඔබ             සනසාලා

මග වැරදුනේ මගෙ වරදින්      නොමවන්නේ
මව් පිය බහට කීකරු වීලයි            උන්නේ
එනමුදු ඔබට පිදු පෙම එලෙසින්       තිබුනේ
පෙර කල පවට මේලෙස මා        විඳවන්නේ

නුඹ හට සතුට සැනසුම මම ගෙනෙමි    මෙදා
දිවි ඇති තුරුම ඔබ ලඟ මා හිඳිමි          සදා
පෙරදින වැරදි මතු දින නොම වෙන්න හොඳා
ඔබ ලඟ සපථ වෙන්නෙමි ඔබෙ දෙපා   වැඳා

.....මුතූ.....


muthu
Don't troubles to trouble till trouble troubles you.

         araliyamala(muthu)

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #36 on: October 22, 2011, 07:20:17 PM »
බිදුනු වීදුරු බදුනක් කෙලෙස කරනුද පිලියම්
රිදුනු පෙම් සිතකුත් එවැනි වේ හැම කලකත්
නුහුරු දුක් කදුලක් උරුම කල ඒ අදුරු දිනයත්
හැම විටම හදටත් ඒම නවතනු කෙලෙසත්

හැරෙන දිව නැටවෙන තාලයට කියමින
මා පිය ගාවගෙන කරන අරුමය කිම වෙද
අහිංසක මා හද තවත් රිදවනු සිතුනිද
පෙරදිනේ සේ නුබ මා පියන් වෙත යනවද

පෙරදින නුබේ වදනින් ඔය ලෙස ඇසුනා
මා තනි නොවනු ඇත කියලා මා පැතුවා
මා පිය ගාවලා මගෙ පෙම වල දැම්මා
ආපහු ඇවිත් හදවත ලග පෙම ඉල්ලා

තනිවුන මතක සමගින් මම තනි වෙන්නා
අහිමි පෙමට මම කදුලැල්  වල දැම්මා
ජීවිත සාගරේ තනිවම පැද යන්නා
පෙම් කල පවට තනිවී ජීවත් වෙන්නා
« Last Edit: October 22, 2011, 07:23:00 PM by @[email protected] »


ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline araliyamala

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 305
 • Gender: Female
 • අවංක හිනාව තරම් වටිනා තෑග්ගක් තවත් නැත.....
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #37 on: October 23, 2011, 12:32:45 AM »
නුඹ හා වාද කෙරුමට සිත්  නොදේ          අද
මාගේ වරද වූයේ කොතැනද මම සොයමි    අද
හදවත් අපේ මියයන්නේ කෙලෙසක            ද
කුළුඳුල් පෙමක අරුමය දුක් විඳින            සඳ

මා හට අවැසි නුඹ තුරුලේ         සැනසෙන්න
නුඹහට මගේ ආදර උනුසුම               දෙන්න
පරවූ මලක් වුව ඔබ ලඟ යලි        පිබිදෙන්න
බලවත් නුඹේ ආදරයට ලං               වෙන්න

තනිවූ මතක සමගින් තනිවම              ඉන්න
ඔබ හට අවැසි නම් එලෙසට ඔබ         ඉන්න
එනමුදු ඔබට පිදු මගෙ හදවත           මෙන්න
ඔබ ලඟ තබා මම යමි දුර     නොපෙනෙන්න

.....මුතූ.....


muthu
Don't troubles to trouble till trouble troubles you.

         araliyamala(muthu)

Offline @[email protected]

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 370
 • Gender: Male
 • Hita gava Dagakarna Sihina hagum valata Piyapath
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #38 on: October 24, 2011, 12:31:45 PM »
පරසතු මලක් වීලා ඔබ පිය මැන්නා
හද මන්දිරේ පුද දුන් පෙම වලදැම්මා
ආදර නදිය ඉරි තලලා වියලෙව්වා
කුලුදුල් පෙමක් ඉකි බිද බිද දුක් වින්දා

තනිකම කලුවරේ හැමදා මම හෙව්වා
හිරු ඇති දහවලෙත් කලුවර මම දැක්කා
බොදවූ කඳුල නෙතු මා ලග රජ කෙරුවා
හද මන්දිරේ මිය ගිය පෙම ඉකි බින්දා

හීනෙන් හැමදාම නුඹ රූ මම සෙව්වා
මියගිය පෙමක දුක හැමදා ඉකිලෑවා
තනිවූ දිනේ මිය යන්නට මා පැතුවා
සිත නැති මල කදක් වීලා තනි වූවා

මියගිය හදවතේ තනිකම මකනු කියා
පරසතු මලේ නුඹ ආවේ කිමද සොයා
අසරන හදවතේ දුක් ගිනි මවා තියා
ඇයි රිදවන්නේ තවමත් මා ඔබේ කියා


ľ Ǿྴ - 芾ƾ
ͼ Ǿ @[email protected]
සිතගාව දඟකරන සිහින හැගුම්වලට පියාපත්


Offline araliyamala

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 305
 • Gender: Female
 • අවංක හිනාව තරම් වටිනා තෑග්ගක් තවත් නැත.....
Re: tanivela ma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
« Reply #39 on: October 24, 2011, 01:55:44 PM »
පරසතු මලක් වූයේ මව් පියො      හන්ඳා
ඔබ පුද දුන්න සෙනෙහස හද තුල  රන්ඳා
මා පෙම නමින් ඔබ දුක් ඉහිළු      හන්ඳා
නුඹටත් වඩා මගේ හදවත දුක්      වින්ඳා

සිහිනෙන් නුබ සෙවූ රුව නුඹ ලඟ      ඇතුවා
ඔබ පුද දුන්න පෙම මිය දෙන්නේ      නැතුවා
මා තනිකරලා මියදෙනු ඔබහට          බැරුවා
ගත උන හැම මොහොතෙ මම ඔබවම පැතුවා

තනිකම නැවත ඔබහට යලි නොම   වෙන්නයි
හිරු නැති කලුවරෙත් නුඹ ලොව එලිවෙන්නයි
අපේ ආදර නදිය පිරි ඉතිරී           ගලන්නයි
මගේ ආදරේ ලඟ නුඹේ හිත        නිවෙන්නයි

යලි කිසි දිනෙක නුඹ හට දුක නොම වේවා
ආදරෙ පිරුන නුඹේ සිත සුවපත්       වේවා
බැලු බැලු හැම තැනම පෙම් මල් පිබි දෙවා
දිවි ඇතිතුරුම ඔබ මාගෙම              වේවා

.....මුතූ.....


muthu
Don't troubles to trouble till trouble troubles you.

         araliyamala(muthu)