අන්‍යෝන්‍ය උදව් - help center > සාමාන්‍ය - general assistance

ලේසියෙන් යුනිකෝඩ් ටයිප් කරමු ? | how to type sinhala unicode in "singlish"?

(1/2) > >>

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:


මෙන්න...
http://www.ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter/t1.html


සිංහල යුනිකෝඩ් හා සබැඳි අනෙකුත් ක්ෂණික පරිවර්තකයන්..
http://www.ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter/

Ex:-
DL-Manel-bold. --> Unicode
kaputadotcom --> Unicode
FM Abhaya --> Unicode
Thibus Sinhala --> Unicode
Unicode --> DL-Manel-bold.
Unicode --> kaputadotcom
Unicode --> Tipitaka_Sinhala1
Bamini --> Unicode
Unicode --> Bamini
SinGlish transliterated --> Sinhala Unicode
SinGlish (Phonetic) transliterated --> Sinhala Unicode
TanGlish (Phonetic) transliterated --> Tamil Unicode


- WeBBY

@[email protected]:
tnx
Webbyyyyy   :tongue:

shemoli:
 :dft004: please kouru hari mata kaputa font eka dannako........ mata kisima post ekak daganna beriwa inne.... please ikmanata...... :60:

iris:
http://www.sinhalaya.com/news/sinhala/Kaputafont.ttf --- menna font eka,,,

http://www.sinhalaya.com/nimnaya/index.php/topic,9190.0.html  -- meke webby daala thiyenne ethi tharam fonts  :003:

http://www.sinhalaya.com/nimnaya/index.php/topic,5871.0.html -- singlish download karaganna meken,,,,

Udaw thiyenne ane me one tharam, wissopa wenda epa  :54:


shemoli:
thank you verry much  :003: :003:

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version