තොරතුරු ඉසව්ව - information centre > තාස්සණික විත්ති | tech news

අපේ අතට වෙහෙස අඩු යතුරු පුවරුවක් (ergonomic keyboard)

(1/1)

Asha Nanayakkara:
පරිගණකයක් පාවිච්චි නොකරන කෙනෙක් දැන් නැති තරම්. තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ රැකියා කරන බොහොමයක් දෙනා දවසේ වැඩි වෙලාවක් ගත කරන්නේ පරිගණකය සමග නිසා අතට පහසු යතුරු පුවරුවක අවශ්‍යතාවය වඩා වැදගත්. යතුරු පුවරුවේ හැඩයට අත හසුරුවන්නට ගොස් වැරදි ඉරියව් නිසා අතේ මැණික් කටුව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය ආබාධයන්ට ලක්වීමට ඇති ඉඩකඩ නිසයි ඒ.

නමුත් දැන් "SmartFish Technologies" විසින් නිපදවා තිබෙනවා අපේ අත සහ මැණික් කටුව ප්‍රදේශ ඒ ස්වාභාවික පිහිටීමේ ම තබාගෙන අතට වැඩි වෙහෙසක් නැතිව අපිට භාවිතා කල හැකි යතුරු පුවරුවක්.වෙනත් සාමාන්‍ය යතුරු පුවරුවක වගේම "QWERTY" වින්‍යාසය සහිත මේ යතුරු පුවරුවේ කොටස් දෙකක් (two halves) ඇති බවත්, ඒ කොටස් දෙක එකිනෙකට වෙනස් කෝණ වලින් ඇලවී (tilt) ඇති බවත් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. යතුරු පුවරුවේ කොටස් දෙකක් ඇති බවත්, ඒ කොටස් දෙක එකිනෙකට වෙනස් කෝණ වලින් ඇලවී ඇති බවත් ඔබට පෙනෙනවා ඇති.
මේ යතුරු පුවරුවේ ඇති කුඩා මෝටරයක් මගින් ඒ කොටස් දෙකෙහි පිහිටීමත්, ඇල හැඩයත් වරින් වර වෙනස් කරනවාලු. (periodically adjusts the position of two halves of this keyboard and their tilt) එමගින් ඔබට යතුරු පුවරුවේ හැඩයට අත හසුරුවනවා වෙනුවට, ඔබට අත වඩා පහසු ඉරියව්වක පවත්වා ගනිමින් යතුරු ලියන්නට හැකිවනවා මෙන්ම අතට ඇතිවිය හැකි හානියත් අවම කරනවා.හැබැයි ගාණ නම් ටිකක් සැරයි.සිංහලයා ෆැන්ටසි නිම්නය වෙනුවෙන් මං
ආශා නානායක්කාර


Image Version:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version