තොරතුරු ඉසව්ව - information centre > තාස්සණික විත්ති | tech news

මොනවද මේ "CAPTCHA" ?

(1/1)

Asha Nanayakkara:

මේ පින්තූර බලන්න.
ඔබ අන්තර්ජාලය පරිහරණය කරන කෙනෙක් නම්, මෙවැනි දේ දැක ඇතුවාට කිසි සැකයක් නැහැ. අන්තර්ජාලය හරහා සිනමා පටයකට හෝ වෙනත් එවන් අවස්ථාවකට ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා ගැනීමකදී (online ticket purchasing), කිසියම් වෙබ් අඩවියක ඔබේ අදහස් දැක්වීමේ දී (commenting on a web site), එහෙමත් නැත්නම් "Yahoo", "Google" වැනි වෙබ් අඩවි මගින් නොමිලයේ විද්යුත් තැපැල් ලිපින නිර්මාණය කිරීමේ දී (Free email accounts creation) ඔබට කිසියම් පරීක්ෂණයකට මුහුණ දීමට සිදුවනවා.

හැඩතල වෙනස් කල අකුරු, ඉලක්කම් හෝ ඒ දෙවර්ගයේම මිශ්‍රණයක් දැක්වෙන රූපයක් (image of several distorted letters, numbers) තුලින් ඒ අකුරු සහ ඉලක්කම් නිවැරදිව හඳුනා ගෙන අදාල ෆෝරමය තුල ඔබ ඇතුළු කල යුතුයි. ඔබ ඇතුළු කල වචනය රූපයේ දැක්වෙන වචනය සමග ගැලපේ නම්, ඔබ පරීක්ෂණය සමත් !

මෙවැනි පරීක්ෂණයක් හඳුන්වන්නේ "CAPTCHA" යනුවෙන්.
මෙම කෙටි වචනයේ සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසි දිග හැරුම මෙසේයි. "Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart"

"CAPTCHA" යනු පරිගණක වැනි යන්ත්‍ර සහ මිනිසුන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම උදෙසා පවතින සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය කරන ලද පරීක්ෂණයක්.

මෙවැනි පරීක්ෂණ මගින් මිනිසුන් සහ යන්ත්‍ර හඳුනා ගැනීමේ අවශ්‍යතා මතුවී තිබෙන්නේ මිනිසුන් විසින් කිසියම් ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමලේඛ (automated programs) යොදාගෙන වෙබ් අඩවි අයථා ලෙස පරිහරණය කිරීම (spamming) වැලැක්වීමටයි.

"CAPTCHA" පරීක්ෂණය සමත් වීම යන්ත්‍රයකට අපහසුයි.

"CAPTCHA" වලදී ඔබට වඩාත් හුරු පුරුදු වන්නේ දුටුවනම පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීමට අපහසු ලෙස විකෘති (distorted) කරන ලද අකුරු හෝ ඉලක්කම්. නමුත් සමහර අවස්ථාවල ලබාදී ඇති ඡායාරූපයක් තුලින් මූසිකය (mouse) ආධාරයෙන් කිසියම් හැඩතල සලකුණු කරන්නටත් "CAPTCHA" පරීක්ෂණ තිබෙනවා. ( use a mouse to trace certain shapes found in photographs)

මෙවන් දෘශ්‍ය පරීක්ෂණ (visual tests) වලට අමතරව ශ්‍රව්‍ය "CAPTCHA" (audio tests) පරීක්ෂණත් පවතිනවා.

එහිදී සිදුවන්නේ කලින් පටිගත කරන ලද වචන සහ ඉලක්කම් භාෂිත (series of spoken letters or numbers) ග්‍රාහකයාට අසන්නට සලස්වා ඔවුන් එම අකුරු සහ ඉලක්කම් හඳුනා ගැනීමට යොමු කිරීමයි. මෙහිදී භාෂිත අකුරු ශබ්ද නගන අයුරු වෙනස් කිරීමට නොහැකි බැවින්, ග්‍රාහකයාට එම ශබ්ද පහසුවෙන් හඳුනා ගැනීමට නොහැකි ලෙස මේ පරීක්ෂණ වලදී සිදු කරන්නේ ග්‍රාහකයාට පටිගත කිරීමට පසුබිමින් වෙනත් ශබ්ද එකතු කිරීමයි. (include background noise in the recording)

"CAPTCHA" පරීක්ෂණ නිර්මාණය කිරීමේ දී සරල මෙන්ම තරමක් සංකීර්ණ ක්‍රම ද පවතිනවා. ඉහතින් දැක්වූයේ "CAPTCHA" පරීක්ෂණ පිළිබඳව සරල විස්තරයක් පමණයි.
අන්තර්ජාලය තුලින් ඔබට මෙයට වඩා බොහෝ විස්තර දැන ගැනීමට හැකිවේවි.සිංහලයා ෆැන්ටසි නිම්නය වෙනුවෙන් මං,
ආශා නානායක්කාර


Image Version :

NIMALI:
 :045:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version