චැට් ගැන කතාවට - kasukusu chat avenue > ගල්, මුල් සහ මල් | complaints / comments

Kaama Beema warga Pala kirima Sadahaa wenama forum ekak Hadala denna :)

(1/1)

Chef:
hithawath web Mahathaa,

maa wisin Pala karana Noyekuth Kaama beema WArga Pala kiriimata mema Forum hi sudusu Thanak Nomatha .. :dft006:
e sndahaa sudusu thanak sakasaa dena men Illa sitimi. hadisiyakata ma wisin pala kala lipi  Soya Ganeemata nohaki wiima  nisaa imahath apahasu thawayakata pathwemi  :dft005:. mema illima nudhuru dhinayaka Oben itu wewi yay ma sithami  :003:

chef

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:
 :045:

අන්‍යෝන්‍ය උදව් - help center
   - ඉවුම් පිහුම් - the kitchen


 :047:


note:
aluth board ekak hadala thiyenne...
separate posts vidihata ee ee menus pala karamu. ethakota lesiy..

godak sthuthiy..

- WeBBy

Chef:
Tanq Lot webby tanq very much  :043: :043: :043: :043: :043: :043: :021: :021: :021:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version