චැට් ගැන කතාවට - kasukusu chat avenue > ගල්, මුල් සහ මල් | complaints / comments

Helppppppppp

(1/1)

BLACKCAT:
 :dft006: mata KK ekata log wenna widiyak ne...  :dft004: log wenakota "index.php" kiyala file ekak save karannada kiyala ahanawa..ee mokada....plz rep mee   :003:............. BLACKCAT .. :dft003:

dagaya:

--- Quote from: BLACKCAT on April 02, 2011, 08:52:44 AM --- :dft006: mata KK ekata log wenna widiyak ne...  :dft004: log wenakota "index.php" kiyala file ekak save karannada kiyala ahanawa..ee mokada....plz rep mee   :003:............. BLACKCAT .. :dft003:

--- End quote ---

මටත් ඔය සීන් එකම තමයි, IE වලින් ලොග් වෙන්න පුලුවන්, හැබැයි GC වලින් ලොග් වෙන්න බෑ,

වෙබෝ, හෙල්ප් ප්ලීස්

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:
Pc eke chache, histories delete karala, connection eka reset karagena emu dagayo.
ara blackaaatath kiyamu.

- WeBBy

BLACKCAT:
 :57: hebeyi menna mehema enna puluwan...http://www.chat.sinhalaya.com/chat    mama menan mehema type karala try kalama hari giya.... :54:
 thankx webby  :dft009:

dagaya:

--- Quote from: w乇乃ᄊム丂イ乇尺 on April 02, 2011, 09:55:42 AM ---Pc eke chache, histories delete karala, connection eka reset karagena emu dagayo.
ara blackaaatath kiyamu.

- WeBBy

--- End quote ---

එළ වැඩේ හලි, නැන් කූ වේවා වෙබෝ

Navigation

[0] Message Index

Go to full version