Author Topic: who are these TNA ?  (Read 4251 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE®
who are these TNA ?
« on: May 30, 2010, 04:28:59 PM »
Advertisement
I'm on the way..

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: who are these TNA ?
« Reply #1 on: May 31, 2010, 03:41:37 PM »
m| kQyl wQyn kw`vnm| swQk a#w\w.

@qmL @q\;p`ln pk\; eq` [email protected]\m aqw\ krn\@n j`wQv`qW h#gQm| avEs\sn ek. eq` [email protected]\ ahQn\sk @qmL jny` bQl\lt wb`@gn wmn\@g mdQy wr krgw\w ek. yEq\@{ vv`@gn k`pE ek. e'w\ q#n\ krgn\n @qyk\ n#wOv @b`r# @b|gl\ a#q b`l [email protected]| mQnQs\sE kOlp\pE krnv.

avEr#qE 30k\ pEr` p#vwQ yEq\{y q#n\ avs`nyQ. e'w\ el\.tW.tW. ek  shmElQn\m vnsn\n wv tQk k`lyk\ y`vQ @n\q?

j`w&n\wrv el\.tW.tW. j`ly vQX`l [email protected]\ p#wQrQl` @k`yQ @[email protected]\ a`phE yEq\@{kt avwWr\n @vyQq kQyn\n b#h# @n\q @vbW [email protected]\.

[email protected]\ [email protected]| a`r\}Qkyt, @q\Xp`lnyt e' ay pEUvn\ wrm| b`{` a#wQ krn\n uw\sh gn\nv. bthQr rtvl\ @b`@h`\[email protected] a`{`r upk`r a#wQv.

@m|k sElE ptE [email protected]`\gyk\ @[email protected]|. jnqQpwQwOm` a#wOlE rjy @gn yn v#d [email protected] apQ agy krn\n on. rt @g`d gn\nv [email protected]\m @m| j`w&n\wr pYX\n vltw\ mRn @qn\n nm| nQv#rqQ n`ykw\vyk\ avX&yQ.

apQ h#@m`\mw\ kl\pn` k`rW vQy yEwOyQ. yEq\{y ivr vEnw\ yEq\{y v#pQr$ bWj w`mw\ iwQrW. @k`yQ @m`@h`@w\ @h`\ e' bWj n#vww\ [email protected]\n pElEvn\. e' nQs` rjy @gn yn j`w&n\wr wYs\w mr\qn v#dsthnt [email protected]\ pRr\N q`ykw\vy lb` qWm awQXy v#qgw
« Last Edit: May 31, 2010, 03:45:37 PM by NIMALI »
NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE®
Re: who are these TNA ?
« Reply #2 on: May 31, 2010, 05:05:31 PM »
« Last Edit: July 04, 2010, 01:33:23 AM by WEBMASTER® »
I'm on the way..

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: who are these TNA ?
« Reply #3 on: May 31, 2010, 11:47:59 PM »
qy`br @vbW,

oy @m`n` unw\ yEq\@{ ivryQ @k`tQ ivryQ kQy kQy in\nvt vd`, q#n\ apQ It @h\wO vEn @h\wO @h`yn\n o|@[email protected]\q? anQk mEq` gw\ [email protected]\Xvl sQAhl jny`@g\ pqQAcQyw\ avX&bvyQ [email protected]\ h#MWm. @m`kq j`wWn\ ekt in\[email protected]`t smgQy v#[email protected]` [email protected]\m, nQjbQm| sAkl\p [email protected]\ @q\ @gn en\n @[email protected] n#wQ nQs`. pQtrt in\n @qmL jny` wmn\@g\ pErv#sQx`vy [email protected]`\sQ @v|y#yQ [email protected]\ @k`tQn\t [email protected]| gQy`t, [email protected]| sAvr\{nyt [email protected] bthQr [email protected]|g n#gW hQtQyt e' s$m [email protected]`\gyktm apQ j`wQyk\ [email protected]\ pQLQwOr# qQy yEwO k`ly eLBQl` kQylyQ [email protected]\ h#MWm. @[email protected]\m [email protected]`w\ @m| j`wQv`qW , a`w\m`r\wk`mW @q\Xp`ln pk\Xvlt kt arQn\n b#[email protected]\n, [email protected]| j`wWn\ awr [email protected] smgQy, ekmEwOkm, sAvr\{n kQYy`vlQ @l`\ky`t @pn\vWm sQqEvQy yEw\wk\.

Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE®
Re: who are these TNA ?
« Reply #4 on: June 01, 2010, 01:50:09 AM »
a#w~w..
o|k iwQA [email protected]~ ayt a#n a#n kQyn~d o|@n [email protected]

"[email protected] qQn~n`.." kQyn @q~ @k`c|cr kQyv kQyv un~nw~ kmk~ n#h#.. @m`kq [email protected]~ [email protected]| smhr ay h#mq`m kQy kQy [email protected], "[email protected] qQnn~n b$.. b$.." [email protected] e~ nQs` s^N`w~mk a`kl~p vlt vd {n`w~mk a`kl~pyk~ mN~wYyk~ [email protected]~ jp kr kr un~nt p`dEvk~ n#h#.. j`wQyk axQm`nyyQ eyQn~ vrQn~ vr mwk~ @[email protected] e~ jnw` axQm`nyt [email protected]`~g krn~n kQsQm [email protected]|@gkt b$.. e~ axQm`ny [email protected]~kl~ j`wQyk~ @ls apQ sErk~;QwyQ [email protected] m ar [email protected]`r`vq @m`kk~q kQyn @q~ [email protected]~ qQ kvEr#vw~ @n`bln n`tkyk~ g`Nt v#@tyQ..

anQk, ob s[hn~ kl sQyU kr#NE k`rN` q#ntmw~ sQqE @vmQn~ pvwQn nQs` [email protected]~ jnw`v q#A sQwQy yEwO [email protected], sAvr~{n ilk~k [email protected]~ aUw~ @q~Xyk~ @g`dn#gWm g#n vQwryQ..

- @vbWUnicode Version:
ඇත්ත..
ඕක ඉතිං අපේ අයට ඇන ඇන කියන්ඩ ඕනෙ නෑනෙ..

"යුද්දෙ දින්නා.." කියන දේ කොච්චර කියව කියව උන්නත් කමක් නැහැ.. මොකද අපේ රටේ සමහර අය හැමදාම කිය කිය උන්නෙ, "යුද්දෙ දිනන්න බෑ.. බෑ.." කියලනෙ.. ඒ නිසා සෘණාත්මක ආකල්ප වලට වඩ ධනාත්මක ආකල්පයක් මණ්ත්‍රයක් වගේ ජප කර කර උන්නට පාඩුවක් නැහැ.. ජාතියක අභිමානයයි එයින් වරින් වර මතක් වෙන්නෙ.. ඒ ජනතා අභිමානයට අභියෝග කරන්න කිසිම බලවේගෙකට බෑ.. ඒ අභිමානය තියෙන්කල් ජාතියක් ලෙස අපි සුරක්ෂිතයි වගෙ ම අර ඩයස්පොරාවද මොකක්ද කියන දේ ඉදිරියේ දි කවුරුවත් නොබලන නාටකයක් ගාණට වැටෙයි..

අනික, ඔබ සඳහන් කල සියළු කරුණු කාරණා දැනටමත් සිදු වෙමින් පවතින නිසා අපේ ජනතාව දැං සිතිය යුතු වන්නෙ, සංවර්ධන ලක්ක ඔස්සේ අළුත් දේශයක් ගොඩනැගීම ගැන විතරයි..

- වෙබී.
« Last Edit: June 01, 2010, 02:04:17 AM by WEBMASTER® »
I'm on the way..

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: who are these TNA ?
« Reply #5 on: June 01, 2010, 11:27:11 AM »
sAvr\{n ilk\k kr` yn [email protected] [email protected]\ v#dQ avq`ny @y`mE @n`vEn kr#nk\ g#n mm kQyn\n k#mwQ.

e' x`;` g#tlEvtw\ pQLQymk\ @h`yn\n on kQyn ek.

[email protected]\;@yn\m @qmL, sQAhl @m| @qpQrQs awr aqhs\ hEvm`r# [email protected]|qW mwOvn g#tlE  @h\[email protected]\ a#wQvn an`[email protected]`\qy vQ;`l [email protected]\ blp$m| el\l krn\@n sAvr\{nyt.

e' nQs` sQAhl ay @qmL x`;`vw\, @qmL ay sQAhl x`;`vw\ wrmk\ qErt @h`\  [email protected] aw&vX& bv [email protected]\ mwyyQ

q#ntmw\ rjy r`j& a`ywn vlQn\ @m| v#d [email protected] a`rm|x krWmt ktyEwO krl wQynv.

e' a#rBEm @p`qE mhjnw`v awrtm y`yEwOyQ.

a#w\wtm @qmL jnw`[email protected]\ 90% kt sQAhl kw` kQrWmt @w\r#m| g#nWmt h#kQy`v wQynv. e'w\ sQAhl mQnQs\sE 1% @qmL kw` kQrWmt @h`\ [email protected]| @h`\ @w\r#m| g#[email protected]| h#kQy`vk\ @n`m#wQ km l#j\j`vQy yEwO kr#Nk\.

@m| pQlQb[ av{`ny @y`mE @n`[email protected]`w\ a`@ymw\ apQt prn w#ntm yn\n sQq\[email protected] ek nvw\wn\n am`r#yQ.

@m|k [email protected]| n`[email protected] vgkWmk\ @[email protected]|. sms\} pYj`[email protected]\m vgkWmk\.

[email protected] [email protected]`w\ apQt [email protected]\ pYX\n vQsqgn\n pElEvn\ kQyn [email protected]| @l`\@kt @qn\n pElEvn\.

[email protected]`t pElEvnQ mQnW mr mr m`nv hQmQkm| sErFkWm g#n uj`r#vt kQyvn a#mrQkn\ g#w\wn\tw\ bthQrt @g`t|t al\ln [email protected]\sk\k`ryn\tw\, yEq\@{n\ bd @g`\s\[email protected]\ pErvgw\w @q\Xp`ln g#w\wn\tw\ p`dmk\ ugn\nn\n.

@m| pYX\n apQ pQtQn\ qkQn wrm| sEUptE @n`vn bv mwk wb` gw yEwOyQ
« Last Edit: June 01, 2010, 11:35:34 AM by NIMALI »
NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS

Offline w乇乃ᄊム丂イ乇尺

 • Administrator
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 986
 • Gender: Male
 • My sTyLe FoR My PeOpLe,,, & My CoUnTrY..,
  • SINHALAYA WORLDWIDE®
Re: who are these TNA ?
« Reply #6 on: June 02, 2010, 05:03:43 AM »
« Last Edit: July 04, 2010, 01:29:44 AM by WEBMASTER® »
I'm on the way..

Offline NIMALI

 • hadavathata lanvenna adaren eth avankavama
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 736
 • Gender: Female
 • jivithee kaviyak Adaree sonduruthama vadanak
Re: who are these TNA ?
« Reply #7 on: June 02, 2010, 11:39:05 AM »
@vbW ayQy kQyEv kw`@v a#w\wk\ wQynv`. mA ekMyQ. mm @n`hQwpE p#w\wk\ e' kw`@v kQyvQl` wQynv

s\wSwWyQ
NIM7 - ALWAYS WITH HONEST HEARTS