සුභ පැතුම් - wishes > උපන්දින සුභ පැතුම් | birthday wishes

✿~✿~✿HAPPY BIRTHDAY GURU!!✿~✿~✿

(1/2) > >>

Nady_Dil:
Happy Birthday!!!  :55:

I hope all your birthday dreams and wishes come true
 and remember that a birthday is just the first day of another 365-day journey around the sun. Enjoy the trip.  :dft012:

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:
ඔන්න මගෙනුත් උඹට උණුසුම් සුබ පැතුම්....
වාසනාවන්ත අනාගතයක්......

- වෙබී අයියා

sutikki:
sudu HUbas ta Kalu Manika gen Upandina Suba bathum  :043: :043:

NIMALI:
hikz ikmanata kasada badinna labeevaaaaaaaa magnuth suba pathu :011:

ගුරු:


නදී,වෙබී,කලු මැණික්,නිමාලි අක්කටත් බොහෝම ස්තුතියි...

චැට් එකෙන් සුබ පැතුව හැමෝටමත් ස්තුතියි

-මීට සුටි ගුරා

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version