ආදර මාවත - lovers' lane > මං ආදරෙයි | i love you

.......‍කොතෙක් කල්???

<< < (10/10)

nsgalagedara:

--- Quote from: Prabhashini Podi on February 02, 2012, 10:35:54 AM ---

   Methek ma ha radee sitimin.....nirmana rasa windi.., adahas pala kala.., atha hitha dun...siyalu denata maage sthuthiya...samuganimu.... :003:

--- End quote ---
wow hari lassanai oyage nirmanaya liyanna digatama kohe yannada ane :54: :032:

@@[email protected]@:
මා සිත ලග පිපුණ
ලස්සන පුංචි මල ඔබ
නෙතට සිනහවතක් විය
අදුරට ආලෝකයක් විය
දුකට සතුටක් විය
කෙළස සිතන්නද නුබ සිහිනයක් කියා
සත්තයි ආදරෙයි දිවිය පුරා....


NIMALI:
පිපුනත් නෙත් මානයේ
සුවද දිදී නුඹ
නෙලා ගන්නේ කෙලෙසකද
අන් සතු උයනක නම්
අනවසරයෙන් ඇතුල්වනුද නොහැක
වසා ඇත කොටු පව්ර
ඉදින් මා දුරින් හිද
විදිනු මිස එහි සුවද
ළංවිය නොහැක නුඹට
කිසිදාක කිසි ලෙසක

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version