අන්‍යෝන්‍ය උදව් - help center > ඉවුම් පිහුම් - the kitchen

Sri Lankawe Rasakawili (Aasmi)-By Chef

(1/1)

Chef:
වර්ෂා මිතුරියගෙ ඉල්ලීම පරිදි "ආස්මි" සාදන ආකරය අද මන් ඉදිරි පත් කරනවා :dft012:. නමුත් මෙය " පබ්ලිස් සිල්වාගේ හෙළ රටවට ඉවුම් පිහුම් " පොතෙන් උපුටා දැක්වීමක්. මොකද මන් ආස්මී හදල නම් නෑ :dft005:..සමහරු කියනව එක ටිකක් අමාරු කාර්යක් කියල අත් හදා බලන්න විදියකුත් නෑ අවශ්‍ය ආම්පන්න සොයා ගන්න බැරි නිසා :dft006:.. 

Navigation

[0] Message Index

Go to full version