අන්‍යෝන්‍ය උදව් - help center > ඉවුම් පිහුම් - the kitchen

Sri Lankawe Sambola (Umbalakada Sambolaya)-By Chef

(1/2) > >>

Chef:
Veer Mithurage Illima Paridi "Umbalakada samble"  Piliyela karaganna akaaraya mehi dakwenawa  :dft012:
Pinthura Anthar jalayen sapaya gath ewa Bawa karunawen salakanna

-ŴăśĦ-:
නියමයි... :54:
චෙෆ්, ලූනු බැදලා ඉතුරුවුන තෙලෙන්ම කරදමුංගු, කරාබු නැටි ආදිය බැදගත්තට කමක් නැද්ද...????  :032: :032: :032:

හී හී...  :005:
මෙන්න වීර් කොල්ලට මනදොලක් හැදිලෝ..... :011: :015: :011:

Chef:

--- Quote from: -ŴăśĦ- on September 11, 2011, 08:07:36 PM ---නියමයි... :54:
චෙෆ්, ලූනු බැදලා ඉතුරුවුන තෙලෙන්ම කරදමුංගු, කරාබු නැටි ආදිය බැදගත්තට කමක් නැද්ද...????  :032: :032: :032:


--- End quote ---

aaa Ow ow E thelma Pawichchi karanna puluwan  :dft012: 

NIMALI:
matath kauruhari hadala denavanam  :dft006:____________________

veer:
thanks chef ....... :54:
mama dawas 2ka 3k ma ana gaththa hadanna dan nathuwa..
dan hari
ela,,

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version