විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > පින්තූර ඉස්ටොරුව | image gallery

වී" < කෝණය

(1/1)

nsgalagedara:
nsgalagedara:
http://www.youtube.com/v/beT1GG6OJF4

nsgalagedara:
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්යේ ,කොළඹ සිට පැමිනෙන විට රත්නපුර නගරය පසුකරනවාත් සමග වමට තිබෙන මංසන්ධියෙන් හැරී 21 කි.මී. පමණ යනවිට හමුවෙන් මේ පංසල පුංචි දඹදිව යන නම්පට බැඳී ඇත
         රත්නපුරෙන් වමට හැරී ගමන් අරඹන විටම වංගු සහිත මෙම ගමන් මාර්ගය තරමක් බෑවුම සහිත මගකි . කෙමෙන් කෙමෙන් ඉහලට මෙම වංගු සහිත මගේ ගමන් කරන ඔබට එක පැත්තකින් සිසිල් සුළගේ පහස විඳින ගමන් මනස්කාන්ත පරිසරයකට නෙතු ගෙනියයි විටක විශාල බෑවුම් සහිත මග ඔබ ගේ වාහනය ගමන් කරන විට දැනෙන හද ගැස්ම නම් ඉහළ යන එකනම් අනිවාර්යයි. රත්ගම මැදින ගලනා රත් ගඟට මායිම්ව තිබෙන මේ පංසල ඔබට දඹදිව දර්ශන දැක ගැනීමට පුළුවනsutikki:
ema Rathanapura pasu kara tiyena Mansandiyata Kiyanne "Kudugalwaththa Handiya" Kiyala.  :045:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version