අන්‍යෝන්‍ය උදව් - help center > ඉවුම් පිහුම් - the kitchen

Sri Lankawe Ahaara (Appa) -By Chef

(1/1)

Chef:
කාලෙකට පස්සෙ ආවා අලුත් වට්ටොරුවක් අරන්. අද ඉදිරිපත් කරන්නෙ "ආප්ප".. හරිම අස හිතෙන කෑමක් නේ.එත් හදන්න ගිහින් අමරුවේ වැටෙනවා ගොඩාක් දෙනෙක්  :dft005:. මෙ වට්ටොරුව නම් මට කිව්වේ අපේ අසල් වාසී නැන්ද කෙනෙක් ඉතින් මාත් අත් හදා බැලුවා.ආප්ප ගැලවෙනවා කිසි කරදරයක් නැතිව  :55:. ඔයලත් අත් හදා බලන්නකෝ  :dft012:..     


Navigation

[0] Message Index

Go to full version