සුභ පැතුම් - wishes > උපන්දින සුභ පැතුම් | birthday wishes

************Happy ~~~~B'Day ~~~~Araliya akki***********

(1/3) > >>

NIMALI:


@n\k vQq qEk\ g#h#t m#qQ sQwQn\ qr`@gn
[email protected]\ qQnR nEB qQh` aq bl`@gn
s#[email protected]` @s`yEr# k#l h#m vQtm [email protected]| lM
hqvwQn\ sExpwmQ a`yE @b`\ l#@bn\nt

araliyamala:
විඳි දුක් ගැහැට මට අද අමතක       වුවා
සොයුරු පෙමක මහිමය  මා අද    දුටුවා
ඒ පෙම සමග සමග නුඹ මට සුබ පැතුවා
තුති ගෙන එන්න මේ ලෙස මම   සිතුවා

බොහොම ස්තුතියි මගෙ නංගියෝ

muthu

sutikki:
Araliya akkata subama Suba Upandinayak wewa Kiyala math  prarhtana karanawa  :043:

Prabhashini Podi:
           

araliyamala:
බොහොම ස්තුතියි සූට්ටික්කියෝ ඔයාටයි නංගි ප්‍රභා ඔයාටයි....


muthu

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version