සුභ පැතුම් - wishes > උපන්දින සුභ පැතුම් | birthday wishes

_________SUbama Suba Upandinayak Mage SUduu (BLACKCAT)_________________

(1/1)

NIMALI:

araliyamala:
oyata subama suba upandinayak wewa....niduk nirogi bawa wadiwewa mage malli sudu..............oyagema akki muthu


muthu

-ŴăśĦ-:
සූටියෝ...
සුභ උපන්දිනයක් වේවා හොඳේ,,,,:043: :015: :043:

sutikki:
Suba Upandinayak wewa Kiyala prarthana karanawa Blacky ta  :003:

veer:
suba upandinayak black aiyye.... :54:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version