සුභ පැතුම් - wishes > උපන්දින සුභ පැතුම් | birthday wishes

ආදරණීය නිම්7 අක්කේ.. ඔබට සුභ උපන්දිනයක් වේවා.

(1/2) > >>

-ŴăśĦ-:
:043: I Love You...!!! :043:

Prabhashini Podi:
       


                                        ආදරණීය නිමාලි අක්‌කාට,
                               සියලු සිතුම් පැතුම් ඉටුවන
                               සුභම සුභ උපන් දිනක්‌ වේවා!        :003:   

sutikki:
Mage adaraneeya Mithuri NIMALI nangita Subama suba upan dinayak wewa !  :043: :043:

veer:
 :54:happy birth day nimali akke.......magen suba pethum.... :043:

araliyamala:
වසරක් ගෙවී නව වසරක්       එලඹෙනවා
මට දුක මගේ නංගිය වයසට          යනවා
කරන කියන හැමදේ නිති සරු     වෙනවා
නංගියෙ නුඹට සුභ දිනයක් හිමි   වෙනවා

ඔයාට සියළු සිතුම් පැතුම් ඉටුවෙන වාසනාවන්ත උපන් දිනයක් වේවා!!!!
පැතුම් ඔයාගෙ අක්කි...මුතූගෙන්


muthu

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version