ආදර මාවත - lovers' lane > මං ආදරෙයි | i love you

magama una oba...........

(1/1)

parami22:
සිහින් පිනි පොද පිරුනු ඒ ලස්සන හිමිදිරිය තරමට මගේ ජීවිතය ලස්සන කරන

සීතල වලාවන් තුරුලු කරන් ඉන්න කදු මුදුන් වලට උනුසුම දෙන ආකාසේ  තරමට මගේ හිතට උනුසුමක් දෙන

පුන්චි පුන්චි නෙලුම් පිපී සුවදින් මත් උන නදී තෙරක් තරමට මගේ ආත්මෙටම සුවද කවන

මගේ අහින්සක පුන්චි ලොකයේ ඔබම පමනයි මගේ පන නල සත්තකින්ම මගේම උන.......

kamal:
Hithata hagena de kaviyakata pada bandama
 Seethe adi de liyai hari hariyata..
Muwin pawasann nata nohaki  me pada wal
Kawiyakatawath  mumunanu haki weida[/font]

Navigation

[0] Message Index

Go to full version