විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > සිනා සිසී තර වෙන්න | pissu talks [jokes]

Bill Gates

(1/1)

Muwanwella:
එක්කෙනෙක් අහනවලු බිල් ගේට්ස්  කොහොමද එයාගේ ගෙදර ඇතුලට යන්නේ කියල. එතකොට අනිකා කියනවලු "වින්ඩෝස්' වලින් කියල.

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:
මහින්ද මහත්තයට "රටේ මිනිස්සු පාරෙ,වැඩපොලේ,කුස්සියේ බත් කටක් කන්න විඳින දුක් ගැන ඔච්චර දැනීමක්" කොහෙන්ද? මහින්ද චින්තනයෙන් නෙව..?


--- Quote from: Muwanwella on January 26, 2012, 09:38:11 PM ---එක්කෙනෙක් අහනවලු බිල් ගේට්ස්  කොහොමද එයාගේ ගෙදර ඇතුලට යන්නේ කියල. එතකොට අනිකා කියනවලු "වින්ඩෝස්' වලින් කියල.

--- End quote ---

Navigation

[0] Message Index

Go to full version