ආදර මාවත - lovers' lane > මං ආදරෙයි | i love you

obema pathiniyai maa

(1/1)

parami22:
ඔබේ සෙනෙහස මන්දාකිනි දස දහසක් තරමටම  අනන්තයි
ඒ පිවිතුරු හද මඩලෙහි ඔබටම  පීදුනු නෙලුම මමයි
කියා ගන්නට බැහැ දරා ගන්නට බැහැ ඔබේ පෙම එතරමටම සුන්දරයි
‍යනෙන තුරා මේ දිවි ගමනෙන් වෙන් වී සත්තයි මා ඔබ ලගයි.

සිත පුරා නැගුනු පැතුමන් දරා ගෙන
එ හිනැහෙන ලස්සන වසන්තයට බලාපොරොත්තු තබාගෙන
නුබේම පතිනිය වී මතු යම් දිනයක
එන්නම් සැනසෙන්න අපේම සිහිනයක..........

@@[email protected]@:
 :045:

kamal(tricar):
සිතට දැනුනු හැගිම කවියට ලිවාම
සෙනේහස කෙතරම් සුන්දරදැ යි සිතුනි
ඔහුගේම පතිනිය වි මතු දිනක යන විට
ලග නොසිටියත් සිතින් සුබ පතමි මා

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:
අහෝ ප්‍රේමය,
මම ඇයට ප්‍රේම කරද්දී, තොප විසින් විරහවට ප්‍රේම කලෙහි ද?
ලොව ඉදිරියෙහි පැනයක් ඉතිරි ව ඇත්තේ ය..
එනම්,  තොපේ ප්‍රේමය දිනන්නාහු ද?
ඇය කෙරෙහි මාගේ ප්‍රේමය දිනන්නාහු ද?

Navigation

[0] Message Index

Go to full version