නීති රීති, කොන්දේසි - forum rules 'n regulations > අඬහැර | special announcements

Thanks All

(1/1)

Nandana:
Fanatsy යට ඇවිදින් මම ටික දවසයි....
බඩ පිස්සෙක් කියලා මට විහිළු කළැයි....
මද්දුමයෙකි අද මන් මට හරි සතුටුයි....
ලොකු ළමයෙක් වෙන්නට මන් හරි ආසයි... :dft012:

හිතේ තියෙන දේ කියනා කවි පබැද...
මෙතෙක් කළක් ලිවුවා වූ කතන්දර...
කියවා රස විදි සැමටම තුති පිදුම...
වෙනුවෙනි මා ගොතනා මේ කවි බැදුම.... :045:

ලියනා දේ හොද නරකත් පෙන්වා දී....
මා සමගින් ඉදිරියටත් ඉනු මැනවී...
අපේ රටට සෙත සදනා දේ ලියමී....
ආදරයෙන් සැමටම මා සෙත් පතමී.... :54:

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:
නිම්නයෙ වැඩ ඉන් නේ
සරස්වතී දේවිය නේ
චන්දන මෙන් වැන් නේ
නන්දන සුරකින් නේ

ඇත් කඳ ලිහිණින් නේ
හෙන පත මකරුන් නේ
නන්දන නාමෙන් නේ
වට රැකවල් කරනේ

මේ හැම පැතුමන් නේ
සෙත් කවි කියමින් නේ
කවි සිත් ඔප වෙන්නේ
නන්දන වෙනුවෙන් නේNandana:
Thanks Bro......... :047:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version