සොඳුරු නිර්මාණකරුවන්ගේ සන්හිඳ - creative writers lounge > ජීවිතය වෙනුවෙන්... | inspiring life

මං මැරිලා.. | i'm dead

(1/1)

w乇乃ᄊム丂イ乇尺:- ආදරණීය "මම"

araliyamala:
අම්මෝ වෙබී ඒක කියෙව්වාම නම් මරණය කියල එකක් නැත්නම් හොඳයි කියලා හිතුනා.....මොකද ඇත්තටම මැරුණාම මෙහෙම නේද කියලා දැනෙන්න ඔයා ඒක ලියලානේ.....වෙනස්ම ආරෙක හැඟීමක් හරිම ලස්සනයි වෙබී....ඇත්තමයි. :54: :54: :54: :045: :045: :045:

muthu

parami22:
තිබුනත් මල් වඩම් සිනිදු සලු මගේ මිනියට
අමතක නොවේ  ඔබ දුන්නු වද ටික මට
හැඩුවත් පලක් නැහැ සත්තයි මරනය සැපකි මෙමට
මතු බවයදිකවත්  එපා යලි ඔබ මගේ ලොකයට

Navigation

[0] Message Index

Go to full version