ආදර මාවත - lovers' lane > මං ආදරෙයි | i love you

mage raththaranta aadarayen

(1/1)

parami22:
වරෙක කදුල සිනහවට පෙරලු
සන්සාරේ පුරුද්දට  මටම පෙම් කර
මගේ මුලු ලොකයම පුරා අදත් මට සෙනෙහස දෙන
විටෙක කදුලින් විටක සිනහවෙන් අපේ මතකයන් ගෙත්තම් කර
අදටත් ඔබයි මගේ පෙම්වතා ආදරයෙන් සිත බැදුන

හිත බිදුනු වෙලාවකදි
මතකද අපි හැඩුවා අපෙන් වෙන් වන්න නොහැකිව
ඒ කදුලු අදටත් මතකයි මට
අපිව තවත් ලන් කල මතකයක් ලෙස

ඔය කට හඩ ඇසුනු පලමු දිනයදි
මතකද අපි ගොලු වී සිටියා ආත්ම ගනනක සුපුරුදු හඩ යලි ඇහුනු ලෙස
නොදැක්කත් ඔබ මා සත්තයි මගේ නුවන් තෙත් විය රහසෙම

පලමු වරට නුඹව දුටු විට
මතකද මා ඔබේ අතේ එල්ලුනු සැටි
මෙතෙක් බලා සිටි මගේ වස්තුව ඔබමයි කියා සිතට සිතුනු විට

මගෙ නලලට පලමු හාදුව පිරි නමද්දි
මතකද මගේ ඇස් පියවුනු සැටි
බවයෙන් බවය හදවත කීරි ගසා දැනුනු උනුසුම යලි ලැබුනයි සිතට දැනුනු විට.

සත්තයි මගේ රන් කද ඔබමයි මගේ මුලු විශ්වයම
බොහො පින් ඔබ හට මට දෙන මේ සෙනහසට
රැදෙන්නම් ඔබේ ආත්මයෙම
නවතින තුරු මේ හුස්ම පොද..
පුරන්නම්  පාරමි මතු උපදින හැම බවයකදිම
ඔබේම සිතගි ලබදිය වන්නට

kamal(tricar):
ඔබේ පැතුම එළෙසම ඉටු වේවා :027:

NIMALI:
කාටද මේ කියන්නේ :005:

@[email protected]:

Navigation

[0] Message Index

Go to full version