විනෝදය සහ ආශ්වාදය - fun & entertainment > සිනා සිසී තර වෙන්න | pissu talks [jokes]

mula venna epa

(1/1)

@[email protected]:මේක දැක්කාම මමත් රැවටුනා...මොකද ඔයගොල්ලොත් එහෙම නේද

Navigation

[0] Message Index

Go to full version