අන්‍යෝන්‍ය උදව් - help center > සාමාන්‍ය - general assistance

මේ පුංචි දරුවාට ඔබේ උදව් අවශ්‍යයි

(1/1)

Asha Nanayakkara:

මේ, ඩිල්ෂාන් කාවින්ද. මේ පුංචි දරුවා "ඩිමෙන්ෂියා" නමැති මානසික රෝගී තත්වයෙන් පෙලෙන බව වෛද්‍යවරුන් නිගමනය කොට තිබෙනවා. එය මතක ශක්තිය නැතිවීම මෙන්ම මානසික විකල් බව හා සම්බන්ධ රෝගී තත්වයක්.
ඉතින්, ඩිල්ෂාන්ගේ දෙමව්පියන් මේ පිළිබඳව සිංහලයා අප වෙත සියළු විස්තර එවා තිබෙනවා. තම දරුවාව සුව කර ගැනීමට ඔවුන් ඔබගේ උපකාර පතනවා...
ඔවුන් අප වෙත එවා ඇති සියලු විස්තර පහත දැක්වෙනවා.

Navigation

[0] Message Index

Go to full version