ආදර මාවත - lovers' lane > මං ආදරෙයි | i love you

ආදරෙන් මා ළඟම නවතින්න...

(1/4) > >>

Max456123:


නිලඹරේ සැදෑවේ කලුවරට
එළියවී මගෙ ලොවට හිනැහෙන්න
සීතලම මදනලක මුහුවෙන්න
උණුහුමෙන් බිඳක්‌වත් මට දෙන්න...

වසන්තය මගෙ හදට ගෙන එන්න
සෙනෙහසින් මොහොතකට නවතින්න
පුන් සඳේ මගෙ හිතට පායන්න
ආදරෙන් මා ළඟම නවතින්න...   :043:

@@[email protected]@:
ආදරය සුන්දරයි හරියටම අරැනැල්ලක් වගේ
ඒහි සුන්දර බව වින්දේ සැම විටම
නුබගෙන්ම පමණි....
එය කවදා කෙලෙස අමතක කරමිද මම
සැන්දෑ කළුවරට එළිය වී එන්නෙමි
නුබේ ලොවට.......
සිතල මදනලට වෙමි මම උණුසුමක් නුබට
දරා ගැනීමට නොහැකි ආදරයක් දෙන්නෙමි
දයාබරයි නුබෙ සිත සැම විටම
ඉතින් වෙන්වි නොයමි කිසි දිනක
මෙ ජීවිතය ඔබගේය......

Max456123:


අනේ සදේ මා ලගටම වී ඉන්න
නොයන් සදේ මා හැරදා කිසිදාක
පුදන්නම් මා පිවිතුරු ආදරය සැමදාම
ඉතින් සදේ ඉඩ දෙන්න මට ආදරය විදගන්න...

කදුකර සැදාවක තිබෙන මීදුම කෙතරම් සිසිලසද
බටහිට අහසේ හිරුබසිනා සැදැවා කෙතරම් ලස්සනද
දගකාර වූ මගේ ආදරේ ඔබ හට කෙතරම් සෙනෙහසද
දියහැකිනම් හාදුවක් ඔබේ නළලත මත එය කෙතරම් සොදුරුයිද...       ?   :009:@@[email protected]@:

parami22:
සිහිනයක් මෙනි නතර වන්නට සිතෙයි
ඉගි කරනා  ඔය  නෙතු කැල්මේ
සෙනෙහේ දැනුනි මට පවස නිවනු මැන
ඔය පියාපත් සෙවනේ
සැගව ඉන්නම් ලොවට රහසේ
විදගන්නට පෙම් සුව ඔබගේ
රැගෙන යනු මැන සිහින ලොව වෙත
දගකාර ඔය සිතිවිලි අතරේ..

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version