ආදර මාවත - lovers' lane > මං ආදරෙයි | i love you

නුබට මම

(1/1)

@@[email protected]@:

chandi rathnayaka:
නුබට මම

-ŴăśĦ-:
ඔව් මම මටත් වඩා
මගේ පණටත් වඩා
ඔයාට ආදරේ කරනවා...
අනඟ කිරිල්ලියන්
මොනතරම් රැඟුමන් රැඟුවත්
සත්තයි රත්තරන්
දැන් මං පොඩ්ඩක්වත් බය නෑ...
මොකද දන්නවාද ඒ
ඔයා මට තියෙන ආදරේ
මට හොඳටම දැනුන නිසා...
අනේ මහත්තයෝ
අඬවන්න නම් එපා මාව
මුළු ජිවිතේටම
මට මේ විදියට ලං වෙලා
ඔය උණුහුමේම මියදෙන්න
ඉඩ දෙන්න රත්තරනේ...  :043:

kamal(tricar):
දෙන්නම් මියේනතුරා

රැදෙන් මගේ උණුසුමේ

අනග කිරිල්ලියන් හට

 නැත මා සිත

බැදුනේ සිත එක කිරිල්ලියකටයි

ඒ ඔබය

Navigation

[0] Message Index

Go to full version