Fantasy Nimnaya (FN) - the root of sinhala cyber poets, discussions, creations, forum and communities

ආදර මාවත - lovers' lane => ආදරෙන් මං... | i am in love => Topic started by: ~ Nisha ~ on September 24, 2007, 09:09:30 AM

Title: ~~Hiru Kumaru ~~
Post by: ~ Nisha ~ on September 24, 2007, 09:09:30 AM
(http://img207.imageshack.us/img207/2026/hirukumaruao2.png)
Title: Re: ~~Hiru Kumaru ~~
Post by: jeewaka on September 24, 2007, 11:21:13 AM
Harima hithata wedunu  Lassana kaviyak, Nisha. 

Thawath meewage honda kavi Liyanna.

Title: Re: ~~Hiru Kumaru ~~
Post by: Zoro on September 24, 2007, 12:15:54 PM
qQvQ mg srQ krn\nt
qEr rtkt p#mQnQ vQt
[email protected] r#v qEtEv mt
sQwOnQ a`ly krn\nt...

@p`dQ ml\[email protected] [email protected]
am|ml`@g\ vQyqm
sQhQ klw\ mm
obvmyQ [email protected] s#m vQtm...
Title: Re: ~~Hiru Kumaru ~~
Post by: ~ Nisha ~ on September 25, 2007, 05:10:31 AM
Harima hithata wedunu  Lassana kaviyak, Nisha. 

Thawath meewage honda kavi Liyanna.
Thanks for your comment JeewakaqQvQ mg srQ krn\nt
qEr rtkt p#mQnQ vQt
[email protected] r#v qEtEv mt
sQwOnQ a`ly krn\nt...

@p`dQ ml\[email protected] [email protected]
am|ml`@g\ vQyqm
sQhQ klw\ mm
obvmyQ [email protected] s#m vQtm...


(http://img292.imageshack.us/img292/5710/amadh9.png)
Title: Re: ~~Hiru Kumaru ~~
Post by: Zoro on September 25, 2007, 10:55:41 AM
k`w\ kvEr#vw\ @n`m#wQ
qEr# rtk wnQvm
sQtQn vQt p`[email protected]\
ob h` @q`dmlEvn vQt
@[email protected] hqvwt
rs mQhQrk\.....
Title: Re: ~~Hiru Kumaru ~~
Post by: ~ Nisha ~ on September 26, 2007, 05:29:30 AM
[email protected]| e~ lb#qQ bv
@[email protected]~ @n`vRvq
k`w~ kvEr#w~ @n`m#wQ
p`[email protected]~ sQtQn vQt
[email protected]| e~ @s`@h`yEr# @pm
@[email protected] mQhQrk~ mt......

Title: Re: ~~Hiru Kumaru ~~
Post by: Zoro on September 27, 2007, 11:13:07 AM
qErs\ vW lb#qQyn\@gn\
@vn\ vW hQw mQwOrn\@gn\
wnQvR vQt qEr a$w rtk
qEtEv` ob @n`sQwO vQtk
sQhQ vEn` mt evQt
@p`dQ nAgQy` [email protected]\m
Title: Re: ~~Hiru Kumaru ~~
Post by: ~ Nisha ~ on September 28, 2007, 08:13:25 AM
@n`sQwO @ls ap hmE [email protected]~ ek~ @m`@h`wk
ln~ [email protected]~ ap @s`yEr# @pmkQnQ @prqQn.......

wnQ vE s#m vQt sQhQ @vyQ [email protected] mwky
[email protected] qEv en~n q#kgn~n [email protected]| r#v.......

a#yQq aq @m| @vns @n`m q#@nyQ mt
phq` @qn~n kQmq @m| ar#my..........


Title: Re: ~~Hiru Kumaru ~~
Post by: Zoro on October 01, 2007, 03:23:16 PM
lA vEnw\ @s`@h`yEr# @pmQn\
obt @pm| kryQ hq rhsQn\
lw#vEnw\ @n`kQy` sQwQn\
obtw\ [email protected]\ vW a#wQ bv @[email protected]\....

kQy` gn\nt b#h# mt ey
@s`@h`yEr# @pmQn\ lA vR nQs` @prq`
wQy`@gn m` hqp [email protected]\m
k`tw\ @n`kQy` rhsQn\m ikQ bQn\q`....
Title: Re: ~~Hiru Kumaru ~~
Post by: ~ Nisha ~ on October 02, 2007, 07:35:07 AM
vs~s`n sQhQnyk~ @s~ ap hmE @vl`
nQs~s`r jWvQw opvw~ kl`

ln~ vEvw~ @s`yEr# @pmkQn~ @prq`
pQn~s`r hqvwk @pmkt @l`b kl`

pvsm| @[email protected] m` obt b#qQ @pm
@n`h#@gyQ nm| nEbt m` [email protected]~ rFqQ sw~sr

m` q$s rQqvn k[EU awrQn
@pm| krn~nm| nEbt [email protected]~ p#mQn

ikQbQqQn hq pQyn~pw~ @n`a#rm
sQtQn~nm| pvsn wOr` [email protected]| @pm mt..........